Fortsatt tufft för börsens laddaktier

Kommentar Med starka strukturella trender i ryggen blev de nordiska laddbolagen under fjolåret populära på börsen. Trots att trenden inte svalnat har utvecklingen inte varit någon succé på börsen.

För cirka ett år sedan skrev Placera om fyra bolag som direkt eller indirekt gynnas av utbyggnaden av laddstationer och laddboxar för elfordon. Flera av bolagen var nyligen noterade och med ett hett investeringsklimat i övrigt var det många investerare som flockades kring aktierna. Efter cirka ett år kan vi konstatera att det är stora skillnader i hur både bolagen och aktierna presterat.

  Utveckling i år, % Utveckling 1 år, %
Zaptec 70% -22%
CTEK -40% -79%
Garo -26% -49%
Kempower 20% 154%

 

Kurser 21/03/2023

Med en stor skillnad i kursutveckling har differensen sett till börsvärde blivit större. Senaste Placera skrev om bolagen var samtliga i storleksklassen 4 - 7 miljarder. Idag har spannet breddats till 2 - 15 miljarder. De två bolagen (Kempower och Zaptec) som haft renodlad försäljning av laddstationer, är de bolagen som lyckats bäst i kategorin, både försäljningsmässigt och på börsen.

  Zaptec Ctek Garo Kempower
Börsvärde, MDR SEK 3,1 1,7 4,1 15
Försäljning 2022, Mkr 750 950 1 400 1 100
Försäljningstillväxt 2022 % 55 3 7 280
Bruttomarginal 2022, % 40 50,5 48 46
Ebitmarginal 2022, % -2,20% 3,8 11 6
EPS 2022, SEK -0,3 0,05 2,4 0,66
PS 2022 2,2 2,2 3,9 11,4

 

Källa: Årsredovisningar/Factset

Trots den stora skillnaden i hur bolagen utvecklas har marknaden för elbilar inte blivit mindre aktuell. Biltillverkarna fortsätter att sats på modellprogram med endast elbilar och en allt större andel av försäljningen består av elbilar.

Det har även varit en del dramatik på marknaden. Senast förra veckan beslutade Elsäkerhetsverket om försäljningsförbud för norska Easses laddboxar i Sverige. Efter beslutet annonserade Easee att bolaget tvingas permittera över 100 av sina 500 anställda och samtidigt ta in mellan en halv och en miljard norska kronor. Med en mindre konkurrent på den svenska marknaden steg Zaptec, CTEK, Garo och Kempower på börsen när nyheten annonserades.

Den aktie som gått absolut sämst är CTEK. Bolaget som bland annat av ägs Latour annonserade nyligen en nyemission för att banta ner skuldsättningen som varit hög. Men det är inte bara skuldsättningen som oroat investerarna. Även försäljningsutvecklingen på 3 procent under 2022 har varit allt annat än imponerande.

CTEK har historiskt haft en mindre del av försäljningen kopplat till laddboxar för elbilar. Majoriteten av försäljningen kommer från bland annat från enklare produkter för laddning av vanliga 12V-batterier för bilar och motorcyklar.

Under 2022 stod elbilsladdare för 26 procent av de totala intäkterna. Den stora pådrivaren av försäljningen inom området är samarbetet med General Motors som växte under 2022 och framförallt under fjärde kvartalet 2022. Majoriteten av CTEKs försäljning riktar sig direkt till konsumenter via återförsäljare och distributörer. Inom området har det synts en tydlig avmattning med en organisk nedgång om 18 procent under 2022.

Garos division för försäljning av produkter kopplad till elbilsladdare går under namnet E-mobility och står för cirka 30 procent av intäkterna. Inom divisionen säljer Garo bland annat laddboxar för privat miljö och laddstationer för offentlig miljö. Majoriteten av intäkterna för Garo kommer från divisionen Garo Electrification som tillverkar och säljer elinstallationsmaterial till bland annat industrin och fastigheter.

Inom E-mobility minskade försäljningen med 3 procent jämfört mot 2021 och under fjärde kvartalet vek försäljningen kraftigt på årsbasis med en nedgång om 40 procent. Den svaga försäljningen förklarar bolaget är en konsekvens av utökad konkurrens samtidigt som marknaden för hemmaladdare i större utsträckning gått över till mer avancerade laddboxar vilket minskat efterfrågan på Garos enklare modeller.

Under 2022 var Garo lönsamma med en ebitmarginal på 11 procent och en vinst på 2,4 kronor per aktie. Trots en haltande tillväxt handlas aktien på P/E 33 på fjolårets vinst.

Zaptec har haft en volatil resa på börsen. Aktien toppade i början på 2021 på 70 norska kronor för att handlas som lägst på 20 kronor i slutet på fjolåret.

Hemmamarknaden för Zaptec är ursprungligen Norge och all försäljning kommer från produkter kopplade till laddning för elfordon. Senaste åren har det varit stort fokus på tillväxt utanför hemmamarknaderna där Sverige, Schweiz, Danmark och Island varit fokus. För att fortsätta växa kommande åren har de nu även valt att fokusera på jättemarknaderna Tyskland och Frankrike.

Försäljningstillväxten under 2022 har varit stark på 55 procent. Dock är det uppenbart att tillväxten kostar och bolaget var inte lönsamt under fjolåret. Bland annat har Zaptec nästan dubblat personalstyrkan, och personalkostnaderna har mer än dubblerats sedan 2021. Även andra kostnader i form av marknadsföring och försäljning kopplat till expansionen utanför hemmarknaden har mer än fördubblats sedan 2021.

Kempower har haft bäst försäljningsutveckling under 2022 och även aktien har gått starkt med en uppgång på över 150 procent. Jämfört med de andra bolagen är Kempower positionerade mot snabbladdare och mer avancerade laddstationer som används av industribolag, bussoperatörer och vid publika laddstationer. Under 2022 har intäkterna växt med 280 procent och tillväxten utanför Norden har varit framgångsrik.

Kursgraf Kempower - ett år

I senaste rapporten guidade Kempower för 2023 och de förväntar sig att intäkterna dubbleras mot 2022 och en ensiffrig ebitmarginal. Även för Kempower är det uppenbart att tillväxten kostar och bolaget har gjort stora investeringar i personalstyrkan och marknadsföring. Under 2022 har bolaget etablerat sig i USA genom en produktionsanläggning som förväntas vara i drift under slutet av 2023.

Det är tydligt att marknaden för laddstolpar för privata hushåll, företag och offentliga sektorn kommer att fortsätta växa många år framöver. Hittils det varit mer gynnsamt på börsen att investera i bolagen med mer avancerade och kraftfulla laddare som säljs till kommersiella och offentliga kunder. 

Sett till bolagens operationella och finansiella utveckling är det uppenbart att det inte räcker att som investerare positionera sig i en bransch med ljusa tillväxtutsikter. Utmaningarna med att vara en i bransch som växer kraftigt är att konkurrensen är hård och det krävs stora investeringar för tillväxt, vilket syns bland laddbolagen.

Zaptec Ctek Garo Kempower
Börsvärde, MDR SEK 3,1 1,7 4,1 15
Försäljning 2022, Mkr 750 950 1 400 1 100
Försäljningstillväxt 2022 % 55 3 7 280
Bruttomarginal 2022,% 40 50,5 48 46
Ebitmarginal 2022, % -2,20% 3,8 11 6
EPS, SEK -0,3 0,05 2,4 0,66
PS 2022 2,2 2,2 3,9 11,4

 

Källa: Årsredovisningar/Factset

Zaptec Ctek Garo Kempower
Börsvärde, MDR SEK 3,1 1,7 4,1 15
Försäljning 2022, Mkr 750 950 1 400 1 100
Försäljningstillväxt 2022 % 55 3 7 280
Bruttomarginal 2022,% 40 50,5 48 46
Ebitmarginal 2022, % -2,20% 3,8 11 6
EPS, SEK -0,3 0,05 2,4 0,66
PS 2022 2,2 2,2 3,9 11,4

 

Källa: Årsredovisningar/Factset

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -