Skuldtak och industri plågar marknaden

Makorkommentar Det går trögt i de amerikanska förhandlingarna kring skuldtaket och deadline närmar sig snabbt. På den globala konjunktursidan kan noteras en hälsosam utveckling för tjänstesektorn medan det är fortsatt surt i industrin.

Förhandlingarna kring ett lyft av det amerikanska skuldtaket har ännu inte gått i mål. Tisdagens förhandlingar mellan Representanthuset och presidentadministrationen blev resultatlösa. Dessutom ska inga nya möten vara inplanerade, enligt högt uppsatta tjänstemän.

Det börjar bli riktigt bråttom att få till en lösning innan 1 juni då USA, enligt finansminister Yellen, riskerar att få ordentliga problem med sina betalningar. Det här bland annat fått effekten att räntorna på amerikanska statsobligationer som faller till betalning inom den närmaste månaden rakat i höjden. Räntan på dessa obligationer ligger nu runt 5,7 procent efter att ha sjunkit till 3,4 procent när signalerna kring förhandlingarna var betydligt mer hoppfulla i senare delen april.

Det lutar nu åt att senaten och representanthuset kommer att rösta om ett avtal tidigast i nästa vecka. Då är det en mycket kort tid kvar till 1 juni och risken är förstås att investerare börja dra öronen åt sig även om huvudscenariot fortsatt är att skuldtaket kommer att höjas. Däremot kan det förstås, och olyckligtvis, bli en kortsiktig lösning som innebär att skuldtaksfrågan hänger sig kvar under överskådlig tid.

I skuggan av skuldtaksförhandlingarna rullades de preliminära inköpschefsindexen för maj ut under tisdagen. Det var ungefär samma bild av den ekonomiska utvecklingen som det sett ut hittills under året. Tjänstesektorn fortsätter att gå hyggligt starkt medan det ser allt segare ut i industrin.

I EMU-området backade visserligen tjänsteindexet från 56,2 till 55,9 men ligger ändå med bred marginal över det 50-streck som, enligt tumregeln, markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång. I industrin sjönk däremot indexet till 44,6 och ligger därmed på, i princip, recessionsnivåer.

I USA steg från 53,6 i april till 55,1 i maj. Ett bra utfall men baksidan av det är att priserna i tjänstesektorn fortsätter uppåt. Något som lär ge Federal Reserve viss huvudvärk inför det kommande räntebeskedet. I industrin dippade återigen indexet under 50-nivån och landade på 48,5.

Så det är en lite blandad bild av den ekonomiska utvecklingen som inköpschefsindexen fortsätter att uppvisa. Att tjänstesektorn går bra borgar för att både EMU-området och USA kan undvika en recession. Dessutom finns det visst hopp om att industrin kan övervintra en lite svagare period genom att beta av de orderstockar som byggdes upp under Covid-åren.

Åt det negativa hållet drar att tjänstesektorn nu fortsätter att dras upp av att ekonomierna öppnat upp men att det sannolikt är en effekt som kommer att avta alltmer ju längre in på året vi kommer. Att industrin dessutom fortsätter att uppvisa svaghetstecken, bland annat i form av en svag orderingång, är också ett oroande tecken.

vi på Placera vill se bättre industrisiffror under kommande månader innan vi är beredda att avfärda en kommande recession. Industrin brukar vara ledande i konjunkturförloppet och den stora skillnad som finns i utfallen för industri- respektive tjänstesektor är högst ovanliga. Det brukar bara ske under exceptionella, och inte särskilt trevliga, förhållanden.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -