SBB-röran och obligationsmarknaden

Företagsobligationer Det stormar minst sagt om SBB och aktien har sjunkit nära 30 procent idag. Frågan är vilka ringar på vattnet man kan förvänta sig på obligationsmarknaden.

SBB-obligationen har något oväntat däremot stigit i värde idag trots att aktien sjunkit med nära 30 procent i skrivande stund.

Enligt Danske Banks kreditanalyschef Louis Landemans marknadskommentar kan det bero på att SBB kan ha ändrat sin finansiella rapportering i syfte att undvika att bryta kovenanten (inte fyller upp de finansiella villkoren från långivarna). I så fall kan blankare köpa obligationer till ett lägre pris för att sedan driva frågan om kovenantsbrott och få SBB till att betala tillbaka hela det nominella värdet, något som DI skrev om tidigare idag.

Louis Landeman

Följder som SBB-kaoset kan leda till är att utländska investerare skyr hela den svenska obligationsmarknaden, tror Louis Landeman som säger att den pressade fastighetsbranschen mycket väl kan ha lett till att kronan försvagats så mycket på senare tid.

Det snåriga korsägandet i den svenska fastighetsbranschen har också varit ett skäl för utländska investerare att vända ryggen till de senaste åren. Louis Landeman håller med om att det är ett problem.

”Det är svårt att särskilja bolag från varandra och det skapar en sårbarhet.”

Louis Landeman poängterar att den svaga svenska kronan också kan locka till sig utländska investerare och att den svenska obligationsmarknaden är väldigt uppdelad mellan fastighetsbolag och icke-fastighetsbolag.

”Resten av marknaden går bra, det är klart att räntekostnaden är hög, men kreditrisken är inte slående hög. Vi är positiva till företagsobligationer, men när det gäller fastighetsbolag ska man var väldigt namnspecifik.”

Det står klart att fastighetsbranschen inte kommer att dominera den svenska obligationsmarknaden den närmaste framtiden. För några år sedan stod sektorn för ungefär 40 procent, i år har andelen nyemissioner bara varit 14 procent.

SBB undersöker alla möjliga alternativ för att rädda sin finansiering. Louis Landeman är kreditanalytiker och har förstås ränteperspektivet, men hade gärna sett att det pressade fastighetsbolaget tagit in mer aktiekapital i stället för att förlita sin fortsatta överlevnad genom försäljningar av fastigheter.

”Kan man sälja tillgångar till sitt bokförda värde är det förstås bra, men vi ser att det är utmanande att lyckas med det.”

Att sälja fastigheter till vrakpris kan leda till tråkiga följdeffekter på övriga marknaden, eftersom det kan leda till att andra bolags fastigheter sjunker i värde. Att ta in ytterligare kapital via aktieägarna är förmodligen inget alternativ, eftersom det skulle ske till en så låg kurs.

”Det handlar om vems intressen man ser till helt enkelt.”

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -