Två dystra globala prognoser

Makrokommentar OECD och Världsbanken har nu presenterat sina förutsägelser kring den ekonomiska utvecklingen. I huvudsak är det ganska dyster läsning med den ena prognosmakaren lite dystrare än den andre.

På onsdagsmorgonen publicerade OECD och  Världsbanken färska prognoser kring vad de tror om den globala tillväxten i år och nästa år. Bägge instituten lämnar försiktiga prognoser men räknar med att en djupare ekonomisk recession ska kunna undvikas.

OECD räknar med att den globala tillväxten landar på 2,7 procent i år och på 2,9 procent under 2024. Det är ungefär i linje med genomsnittsprognosen på marknaden. OECD konstaterar dock samtidigt att den globala tillväxten därmed blir den lägsta sedan finanskrisen eller i samband med det ekonomiska tvärstoppet när covid chockade världsekonomi.

OECD pekar förstås på hög inflation, stigande räntor och tecken på stramare kreditvillkor som huvudorsakerna till att tillväxten blir förhållandevis låg. Dessutom konstaterar man att riskerna mot prognosen i huvudsak finns på nedsidan. OECD räknar förvisso med att inflationen ska sjunka från 6,1 procent i år till 4,7 procent 2024 men befarar att,framför allt kärninflationen, där effekten av energi- och livsmedelspriser räknas av, kan fortsätta bita sig kvar på höga nivåer. Dessutom finns en risk för att den allt stramar global penningpolitiken ska bidra till ytterligare stress i de finansiella systemen. I likhet med det vi sett i amerikanska banksystemet och i delar av den europeiska fastighetssektorn.  

Samtidigt konstaterar OECD att den höga inflationen tryckt ner hushållens reallöner rejält i flertalet länder och att det ökar paradoxalt nog pressen på centralbankerna att fortsätta hålla en stram penningpolitik för att få ner inflationen och återställa en positiv realinkomstökning. Det kan därmed bli aktuellt med fortsatta räntehöjningar. Dessutom är arbetsmarknaden påfallande stark, trots en svag ekonomisk utveckling.

Reallöner, procentuell utveckling andra halvåret 2022 jämför med andra halvåret 2021

Åt det positiva hållet drar att humöret hos hushåll och företag vänt upp från låga nivåer och att det kinesiska återöppnandet ger den globala tillväxten en välbehövlig boost. Dessutom sjunker både energi- och livsmedelspriser, vilket lättar på trycket mot hushållens budgetar.

Sammantaget ganska dystra förutsägelser från OECD:s sida men kanske ändå inte lika illa som kunde befaras.

Det kan också konstateras att OECD särskilt lyfter fram Sverige, Tyskland och Storbritannien som länder där bankerna på inte alls samma sätt höjt inlånings- som utlåningsräntor. En liten, men välbehövlig, spark i baken på bankerna i dessa länder.  

Även Världsbanken lämnade en färsk prognos på onsdagsmorgonen och är lite dystrare i sina förutsägelser. Visserligen skruvades tillväxten för i år upp till 2,1 procent (1,7 procent i förra prognosen) men det mesta av den tillväxten har vi numera bakom oss, enligt banken som räknar med att tillväxten mattas rejält under det andra halvåret i år och att den svaga tillväxten håller i sig en bit in på 2024. Nästa år väntas ändå tillväxten stiga försiktigt och landa på 2,4 procent. Det historiska snittet är 3,8 procents årlig, global tillväxt så förstås inga tillväxtsiffror att yvas över.

Precis som OECD lyfter Världsbanken fram hög inflation, stigande räntor och finansiell strass som både huvudorsaker till dagens låga, globala tillväxt och som risker för den framtida tillväxten. Världsbanken konstaterar också att det här främst drabbar redan fattiga och ekonomiskt utsatta länder.

BNP-utveckling 2020 - 2024

Vi på Placera tror att Världsbankens prognos, tyvärr, ligger lite närmare ”sanningen”. Vi hoppas förstås att vi har fel.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -