En ny sorts fond för fondspararna

Fonder Från och med årsskiftet finns nya lagar som är tänkt att öppna upp marknaden för onoterat till vanliga sparare. Eltif-fonder kommer göra det möjligt för privatpersoner att investera i onoterade tillgångar.

För AP-fonder och andra institutionella investerare har marknaden för onoterade tillgångar länge varit en viktig källa till avkastning. Från och med 1 januari 2024 kommer investeringsslaget bli mer tillgängligt även för andra.

Eltif står för European Long Term Investment Funds och den nya lagstiftningen gör att privatpersoner kommer att kunna investera i onoterat. Skillnaden från vanliga fonder, de som kallas UCITS-fonder, är att Eltif-fonderna inte kommer att vara lika likvida. UCITS-fonder, som bara investerar i börsnoterade tillgångar, kan man handla varje dag.

Eltif-fonderna kommer endast att gå att köpa och sälja under vissa fönster, eftersom fonderna kommer att investera i många gånger långsiktiga projekt, såsom exempelvis infrastrukturprojekt eller satsningar på grön energi.

Det är inte första gången som man stiftar nya lagar för att främja privatsparande inom onoterat. Hittills har regelverket gjort att fonder startats i enbart fyra länder; Frankrike, Italien, Luxemburg och Spanien.

Lagarna visade sig vara för hårda och det finns hittills bara ett fåtal fonder.

”Nu har man breddat placeringsuniverset och sett över regler för inlåsning för att hitta rätt balans”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening om det som kallas Eltif 2.0.

Fredrik Nordström

”Nu tror vi att det kan bli attraktivt alternativ för fondsparararna.”

Men den som hoppades på att kunna investera i svenska Eltif-fonder nästa år blir besviken. Den svenska lagstiftningen har inte hängt med.

”Vi har ingen struktur, vi har inte formatet. Därför kommer de som är mest intresserade av att göra det här starta upp fonder i Luxemburg eller Irland”, säger Fredrik Nordström som befarar att det kan ta flera år innan vi har Eltif-fonder i Sverige.

Svenska sparare kommer däremot sannolikt kunna investera i utlandsregisterade Eltif-fonder nästa år, eftersom andra länders tillsynsmyndigheter väntas vara redo att godkänna fonder redan i januari.

Det kommer att finnas några skillnader mellan vanliga fonder och Eltif-fonder. Till exempel ska de enligt reglerna ha ett givet tillfälle där fonden avslutas och likvideras. Det betyder att det kommer att finnas ett visst datum då andelsägarna får sina andelar och eventuell vinst.

”I uppdateringen av regler för Eltif 2.0 har man infört en möjlighet att låta sparare lösa in sina andelar i förtid om det finns andra investerare som vill gå in i fonden. Man har mjukat upp reglerna ytterligare så att det finns ett visst utrymme att lösa in andelarna före fondens slutdatum om tillgångarna i fonden har en likviditetsprofil som tillåter det”, säger Fredrik Nordström.

En av de viktigaste och mest avgörande skillnaderna är alltså att spararna inte kommer att kunna komma åt sina pengar i fonden.

”Inlåsningen kommer att vara flera år och särskilt anges för varje fond. Däremot så kan investerarna få utdelning från fonden om tillgångarna ger en löpande intäkt eller om fonden sålt någon av sina tillgångar.”

Det finns begränsningar i hur fonden får investera, till exempel får maximalt 30 procent placeras i noterade tillgångar. Minst 70 procent ska investeras i aktier, obligationer och lån i godkända investeringstillgångar.

Godkända tillgångar är tillgångar som har ett värde och kan ge avkastning och de ska bidra till EU:s mål om ”en smart och hållbar tillväxt för alla”.

”Det kan till exempel vara energi, transport och kommunikationsinfrastruktur, välfärdsstöd, immateriella rättigheter och industrianläggningar. Placeringarna måste vara diversifierade. Det finns därför krav på att enskilda investeringar inte får vara för stora som andel av fondens värde”, säger Fredrik Nordström.

Tidigare fanns en gräns för minsta insättning på 10 000 euro. Men även här luckras reglerna upp.

”Det har man nu ersatt så att det i stället är en lämplighetsbedömning vilket man tror öppnar upp för fler investerare samtidigt som det finns kvar ett skydd.”

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitterSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -