Placeras utvalda ETF:er i juni

Börshandlade fonder I Placeras utvalda ETF:er för juni har vi valt att lägga till en ny börshandlad fond med fokus på råvaror. Samtidigt drar vi ner risken något inför sommaren. Sammantaget har vi 17 ETF:er i olika kategorier.

I maj gick de globala marknaderna upp 1 procent. Marknaderna gick något svagare i slutet av månaden. Bakom låg främst en uppgång för den 10-åriga amerikanska räntan.

Sett till sektorer är det främst råvaror som presterat starkt under månaden. Alla industrimetaller steg. Även ädelmetallerna fortsatte upp. Främst var det silverpriset som gick starkt med en uppgång på hela 22 procent. Guldpriset steg 2,3 procent mätt i dollar.

Den breda uppgången på de globala aktiemarknaderna har gjort att Placeras utvalda ETF:er för maj gått starkt. Samtliga fonder utom fyra ligger på plus och de fonder som backat har endast gått ner mellan 1–2 procent.

Extra bra har det gått för BlackRock iShares NASDAQ 100 som följer Nasdaq 100-index. Fonden är upp 3 procent i maj månad. Starkt har det också gått för de svenska ETF:erna XACT OMXS30 ESG och XACT Svenska Småbolag som är upp 2 respektive 4 procent under månaden.

Det är värt att notera att avkastningen för de listade börshandlade fonderna är angiven i euro, med undantag för XACT OMXS30 ESG och XACT Svenska Småbolag, som är noterade i kronor. Under månaden har euron försvagats med 1,7 procent gentemot kronan.

Senaste månadens nya fonder VanEck Global Real Estate och hälsovårdsfonden Xtrackers MSCI World Health Care var i stort sett oförändrade under månaden.

Inför sommaren som brukar vara en lite svagare period väljer vi nu att dra ner risken något och plocka bort WisdomTree Japan Equity och WisdomTree US Quality Dividend Growth. Även om den japanska marknaden är attraktiv på lite längre sikt så är den också starkt exponerad mot de globala marknaderna.

Vi väljer att haka på den allt hetare råvarutrenden och tar in råvaru-ETF:n Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF.

Fonden följer avkastningen för Bloomberg Commodity ex-Agriculture index. Indexet omfattar de elva största och mest likvida terminskontrakten inom energi, industrimetaller och ädelmetaller. Indexet omfattar inte jordbruksprodukter och boskap.

Energi är största tillgångsslaget med 39 procent, följt av industrimetaller med 32 procent och ädelmetaller med 29 procent. Placera tycker indexet ger en bra och balanserad exponering mot de intressantaste råvaruslagen.

Global

Vi har en global kategori. Här har vi valt fonderna Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, Fidelity Global Quality Income UCITS ETF och JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF.

Vanguard FTSE All-World är en passivt förvaltad globalfond som följer indexet FTSE All-World Index. Det består av stora och medelstora bolag både på mogna marknader och på tillväxtmarknaderna. Den årliga avgiften uppgår till 0,25 procent.

Fidelity Global Quality Income är en börshandlad fond med fokus på globala marknadsledare. Fonden kostar 0,43 procent per år och ger utdelning.

Även JPM Global Equity Premium Income har fokus på stora marknadsledande kvalitetsbolag. Fonden tar många små bett inget innehav väger mer än 1,9 procent. Mot detta innehav säljer de optioner. Optionerna genererar intäkter varje månad. Detta tillsammans med respektive innehavs utdelningar är vad fondens delar ut månadsvis. Tanken bakom är att generera en hög utdelning till en förhållandevis låg volatilitet.

USA

När det gäller USA-fokuserade ETF:er med fokus på storbolag har vi valt Invesco S&P 500 som följer det amerikanska storbolagsindexet S&P 500. Den årliga avgiften uppgår till 0,09 procent och utdelningar återinvesteras.

För mer fokusering på Nasdaq och teknikbolagen har vi valt BlackRock iShares NASDAQ 100. Denna börshandlade fond följer Nasdaq-100 index som består av de hundra största icke-finansiella företagen som handlas på Nasdaq-börsen baserat på marknadsvärde. Indexet är tungt viktat mot teknologi-, internet-, bioteknik- och telekommunikationsföretag.

Bland de andra börshandlade fonderna med fokus på USA vi valt finns Fidelity US Quality Income som har fokus på stora utdelande bolag.

På temat småbolag i USA har vi valt fonden JPM BetaBuilders US Small Cap Equity.

Europa

I Europa faller valet på Amundi EURO STOXX 50 när det gäller storbolag. För stora och medelstora bolag väljer vi fonden Xtrackers STOXX Europe 600.

Sverige

För den som vill ha svensk exponering väljer vi XACT OMXS30 ESG för storbolagen och XACT Svenska Småbolag för den som önskar exponering mot mindre bolag.

Asien

I Asien har vi valt att ta in den passivt förvaltade fonden Franklin FTSE India som följer indexet FTSE India. Årsavgiften är 0,2 procent.

Nisch

I kategorin nischade ETF:er faller valet på två fonder:

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure är en fond helt fokuserad på datacenter och kommunikationsfastigheter. Det tror vi är en sektor inom fastigheter som kan fortsätta gå starkt.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF investerar i bolag som har anknytning till robot- och AI-industrin samt bolag som anses dra fördel av AI-utvecklingen. Bolagen ska ha en betydande del av sina intäkter från robot- och AI-industrin, eller har en tydlig och klar vision om att man arbetar mot robot- och AI-industrin.

Fördelar med börshandlade fonder

ETF:er eller börshandlade fonder ger en snabb exponering både mot en bred uppsättning tillgångar eller väldigt nischat mot en specifik sektor, marknad eller geografisk region. Det i sin tur kan hjälpa att sprida riskerna och bygga en diversifierad portfölj.

ETF:er handlas på börsen precis på samma sätt som aktier. Det gör dem lätta att köpa och sälja under handelsdagar och till aktuella marknadspriser. Det ger stor flexibilitet att snabbt komma in och ur marknader.

En annan fördel med ETF:er är att de oftast har lägre förvaltningsavgifter än många traditionella fonder.

Sammanfattningsvis erbjuder börshandlade fonder en bekväm och kostnadseffektiv metod för investeringar.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -