Vi höjer ett litet varningens finger

Vår marknadssyn Den starka majbörsen blev en positiv överraskning. Nu väntar en månad där centralbanksbeskeden duggar tätt och de lär i hög grad sätta tonen för utvecklingen på finansmarknaden.

Trots en avslutning åt det svagare hållet blev maj en utmärkt börsmånad. Den svenska börsen var upp med 3,8 procent (inklusive utdelningar) och Stoxx600 steg med 3,5 procent. Den amerikanska börsen tog också en gruvlig revansch efter bakslaget i april och S&P500 noterade en uppgång med 5,0 procent, med några tunga teknikföretag som motor. Betydligt svalare var det bland tillväxtekonomierna där uppgången för MSCI Emerging Markets Index stannade vid 0,5 procent.

Som vanligt i dessa dagar var det stort fokus på räntorna, och det som sker på räntemarknaden under den närmaste tiden lär sätta stor prägel även på börsrörelserna under juni. Inte minst nu när flera tunga centralbanker ska komma med sina penningpolitiska besked.

Federal Reserve

På marknaden har man successivt skruvat ner förväntningarna på räntesänkningar från Federal Reserves sida och i slutet av maj var det bara en räntesänkning i år som var fullt inprisad. Lite mer optimism kring räntesänkningar kan synas de allra senaste dagarna men en första sänkning ser ut ändå ut att dröja till en bit in på hösten.

Men det är främst i den långa änden av den amerikanska räntekurvan det varit rejält med dramatik under senare tid. Börsnedgången mot slutet av maj kan i hög grad spåras till en kraftig uppgång i de långa räntorna. En ränteuppgång främst till följd av svag efterfrågan när den amerikanska staten emitterade nya obligationer.  I inledningen av juni har marknadsräntorna åter vikt ner och den amerikanska tioårsräntan handlas nu kring 4,41 procent. Att jämfört med de lite dryga 4,6 procent som den låg på i slutet av maj.

Lite mer optimism kring kommande räntesänkningar och sjunkande långräntor borde ha gett riskaptiten en rejäl skjuts i inledningen av juni men den har, i alla fall så här kort in på månaden, till stora delar uteblivit. Ett möjligt skäl till utebliven börseufori är att amerikanska makrosiffror kommit in svagare än väntat under senare tid. Något som vi tror bidrar till ökad osäkerhet kring den framtida börsutvecklingen.  

Svaghetstecken syntes först bland hushållen och nu syns också små tecken på svagare aktivitet i både industri och byggsektor. Och är det främst svagare konjunkturutsikter som driver räntenedgången så är det förstås inte några goda nyheter.  Å andra sidan rör sig arbetsmarknaden mot bättre balans. Vilket är välkommet ur centralbankens perspektiv.

Det är förstås alldeles för tidigt att dra några större slutsatser utifrån ränteutvecklingen och börsens reaktioner, men vi dristar oss i alla fall till att höja ett litet varningens finger för att det kan bli en svängig resa på den amerikanska börsen i juni. Eller i alla fall tills Federal Reserve kommer med sitt färska penningpolitiska besked den 12 juni. För övrigt samma dag som de amerikanska inflationssiffrorna för maj publiceras. Denna gång ska dessutom de enskilda ledamöterna i den räntesättande kommittén publicera nya prognoser kring vad de tror om bland annat räntor och inflation. Dessa prognoser lär i hög grad sätta tonen för den amerikanska och därmed många andra börser, under i alla fall andra halvan av juni.

ECB

Innan Federal Reserve ska den europeiska centralbanken (ECB) upp och dansa på ränteestraden i samband med sitt penningpolitiska besked den 6 juni. En sänkning tycks mer eller mindre gjuten men efter lite högre inflationssiffror än väntat för maj så finns det viss tveksamhet kring vad banken kommer att ge för besked kring den framtida räntesättningen. Flaggar ECB-chefen för att det här bara är början på en rad räntesänkningar lär det bli ett glädjeskutt på flera börser. I alla fall i Europa. På marknaden räknar man med att ECB ska leverera tre räntesänkningar i år och vi på Placera är skeptiska kring om Lagarde verkligen kommer att bekräfta den bilden. Men kanske räcker en räntesänkning för att lyfta börshumöret. Spännande blir det i alla fall att följa marknadsreaktioner även om beskedet råkar komma på Sveriges nationaldag.

Riksbanken    

För svenskt vidkommande och den svenska börsen lär även Riksbankens kommande besked betyda en del. Det penningpolitiska beskedet dröjer dock till 27 juni. Nu har visserligen ledamöterna i riksbanksdirektionen flaggat rätt tydligt för att en räntesänkning inte är aktuell denna gång. Men vi på Placera tror att det svenska inflationsutfallet för maj, som publiceras den 14 juni, kan sätta lite griller i huvudet på direktionen. Vi väntar oss ett inflationsutfall runt inflationsmålet på 2,0 procent (KPIF) och klart under Riksbankens prognoser för tredje månaden i rad. Blir det fallet så blir det svårt för bankens ekonomer att trolla fram en inflationsprognos som inte motiverar en räntesänkning. Risken/chansen är dessutom stor att inflationen kommer att hamna rejält under inflationsmålet redan i samband med junimätningen. Inte minst nu när även oljepriset sjunkit rejält.

Lägg till att kronan, som banken lagt så stort fokus på, stärkts kraftigt sedan Riksbanken meddelade sin räntesänkning den 8 maj. Tvärtemot allt dystra förutsägelser.  Så det mesta borde egentligen tala för en sänkning den 27 juni men den är fortfarande högst osäker. Däremot lär räntebanan tydligt signalera fler räntesänkningar under 2024. I alla fall delar av den svenska börsen borde gynnas av detta.

Även om det finns en ökad skepsis kring den amerikanska konjunkturutvecklingen så är det få som tror på en djupare konjunkturnedgång. Tjänstesektorn fortsätter att gå starkt och lite beroende vem man frågar så skiljer sig synen åt hur mycket torrt krut som hushållen har kvar i konsumtionsladorna. Så även om tillväxten, av allt att döma, växlat ner så är det fortfarande ett mjuklandningsscenario som är huvudspåret för amerikansk ekonomi.

Konjunkturvändning 

I Europa stiger dessutom förhoppningarna om att en tydligare konjunkturvändning kommer. I tjänstesektorn har det redan vänt upp och nu börjar det röra sig i positiv riktning även i industrin. Även om det i det senare fallet sker från en i utgångsläget låg nivå. Den svenska industrin sticker dock ut i positiv bemärkelse och här kan vi redan skönja en mer rejäl vändning till det bättre. Inköpschefsindexet för industrin steg till riktigt hyggliga 54,0 i majmätningen.

Det lär ändå inte bli någon rekordfart i europeisk ekonomi, som brottas med strukturella problem och svaga statsfinanser, men även en mindre konjunkturuppgång lär tas emot med lättnad på marknaden. Framför allt om det paras med sänkta räntor.

Även i Kina och Japan ser det lite bättre ut och den globala konjunkturen ser därmed ut att röra sig åt rätt håll. Det krävs nog också för att motivera rätt höga värderingar på många av världens börser (exklusive Kina).  

Så sammantaget ser vi på Placera en lite stökig och orolig finansmarknaden framför oss under juni. Huruvida månaden slutar upp eller ner beror i huvudsak på de räntebesked som levereras under månaden. Underliggande finns dock en global ekonomi som rör sig åt rätt håll - om än lite segt - och ska kunna agera krockkudde vid räntebesvikelser och som motor för en uppgång om centralbankerna levererar mjuka räntebesked.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -