Nysplittat Nvidia på väg mot Dow Jones

Marknadskommentar Sannolikheten att Nvidia tar plats i det prestigefyllda Dow Jones Industrial Average index har ökat betydligt sedan aktiesplitten. Placera går igenom förutsättningarna för en inkludering.

Trots att Nvidia är ett av världens största och mest inflytelserika företag ingår det inte i Dow Jones Industrial Average index. Det har berott på dess höga aktiepris, vilket kan snedvrida det prisviktade indexet. Att indexet är prisviktat innebär att företag med högre aktiepris har större inverkan på indexet.

Dow Jones Industrial Average index (DJIA)

DJIA är ett av världens mest kända index, framtaget av journalisterna Charles Dow och Edward Jones. Första gången DJIA publicerades var den 26 maj 1896, och det är USA:s äldsta aktieindex som fortfarande publiceras.

På senare år har trenden varit att inkludera fler teknikföretag i DJIA, vilket speglar teknikens ökande betydelse i USA:s ekonomi. Trots detta strävar indexet fortfarande efter att ha en balanserad representation av olika sektorer.

Beslutsprocess för DJIA-innehav

Indexkommittén består av representanter från S&P Dow Jones Indices och The Wall Street Journal. Urvalet baseras på företagsstorlek, rykte, investerarintresse och sektorrepresentation. 

DJIA strävar efter att inkludera företag från en mängd olika industrier för att noggrant spegla USA:s ekonomi men undviker sektorer som transport och allmännyttiga bolag, som täcks av Dow Jones Transportation Average och Dow Jones Utility Average.

Medlemmar från S&P Dow Jones Indices bidrar med insikter baserade på finansiella data, marknadstrender och indexmetodologier. Journalister och redaktörer från The Wall Street Journal tillför ett journalistiskt perspektiv, med beaktande av den bredare ekonomiska och affärsmässiga miljön.

Beslutsprocess

Indexkommittén granskar periodvis DJIA:s sammansättning för att säkerställa att det fortsatt representerar den övergripande amerikanska marknaden och ekonomin på ett korrekt sett. Vid ändringar tittar kommittén på aktuella marknadstrender, ekonomiska förhållanden och enskilda företags prestationer.

Justeringar i DJIA görs inte ofta och sker vanligtvis endast vid behov, till exempel vid stora företagshändelser som fusioner, avknoppningar eller förändringar i branschdynamiken. Eventuella förändringar i DJIA meddelas offentligt och träder i kraft efter stängning av handeln på ett specifikt datum.

Kan Nvidia inkluderas i Dow Jones Industrial Average index?

Nvidia är idag ett av världens mest kända och ledande teknikföretag. Det är känt för sina grafikkretsar (GPU:er) och innovation inom artificiell intelligens (AI). Det är egenskaper som gör att bolaget från tid till annan varit föremål för spekulationer angående dess potentiella inkludering i DJIA.

Placera är övertygat om att Nvidia idag uppfyller kraven för att inkluderas i DJIA, och att indexkommittén kommer att överväga att ersätta Intel med Nvidia. Det skulle inte rubba balansen i indexet utifrån sektorrepresentation.

Nvidia är idag världens tredje största bolag mätt i börsvärde, vilket gör det till en stark kandidat baserat på storlek. Nvidia är marknadsledare på GPU-marknaden, AI och högprestandadatorer, vilket är kritiska tillväxtområden i den moderna ekonomin.

Nvidia följs av många investerare och analytiker och aktien har en betydande handelsvolym. Nvidia-aktien finns i alla ledande teknikfonder och globalfonder och hos Avanza finns det närmare 44 000 aktieägare.

Indexkommittén strävar efter att indexet ska ha en diversifierad representation av olika sektorer och industrier. Tekniksektorn är redan väl representerad men inkluderingen av Nvidia skulle kunna stärka indexets roll inom banbrytande teknikområden och AI.

Potentiell effekt

DJIA inkluderar redan stora teknikföretag som Apple, Microsoft, Cisco och Intel. Att lägga till Nvidia skulle ytterligare diversifiera teknikexponeringen inom indexet.

Den ökande betydelsen av AI, datacenter och avancerad datoranvändning i den globala ekonomin stödjer att Nvidia bör inkluderas eftersom detta är områden där Nvidia är en nyckelspelare och utan dess produkter är det svårt att utveckla AI.

DJIA är prisviktat, vilket innebär att företag med högre aktiepris har större inverkan på indexet. Det som hållit borta Nvidia från att inkluderas i DJIA har varit det höga aktiepriset på över 1 200 dollar. Ett aktiepris som skulle har gjort bolaget till en för stor dominant i indexet med över 20 procents enskild vikt.  

Men efter den stora splitten på 10:1 är nu aktiepriset på en betydligt attraktivare nivå på 120 dollar. En prisnivå som mer är i nivå med de existerande bolagens aktiepris.

Bolagen som ingår i DJIA handlas från 30 dollar för Intel som motsvarar en vikt i indexet på 0,5 procent, till hälsovårdsbolaget United Health som handlas på närmare 500 dollar, vilket ger en vikt på 8,3 procent.

Amazon är den senaste inkluderingen i DJIA som gick med i indexet den 26 februari 2024, och ersatte Walgreens Boots Alliance. Denna förändring gjordes för att öka indexets exponering mot konsumenthandel och andra affärsområden, vilket återspeglar Amazons betydande roll i ekonomin.

Före det skedde en relativt stor omläggning i indexet när Amgen, Salesforce och Honeywell kom med i DJIA den 31 augusti 2020.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -