Snabb tillväxt för indiska banker

Aktiekommentar Den indiska börsen fortsätter att locka investerare, stärkt av en robust ekonomisk tillväxt, en ung och dynamisk befolkning samt snabb digitalisering. Placera har ett tips på hur man får en enkel exponering mot den snabbväxande indiska ekonomin genom att investera i indiska banker noterade i USA.

Premiärminister Narendra Modi

Indien

Trots vissa politiska utmaningar efter premiärminister Narendra Modis tredje mandatperiod kvarstår landets ekonomiska fundamenta starka, vilket gynnar banksektorn. Bland tillväxtländerna är Indien världens näst största ekonomi efter Kina och den femte största totalt sett. 

Indien har en omfattande finansmarknad, vilket är den näst största aktiemarknaden i Asien och har nyligen passerat Hongkong för att bli den fjärde största aktiemarknaden i världen.

Ung och dynamisk befolkning

Landet har en av världens yngsta befolkningar, med en genomsnittlig ålder på cirka 28 år, vilket ger Indien en betydande strukturell demografisk fördel under kommande decennier. BNP per capita har nyligen överstigit 2 500 dollar. Det ger landet en fördelaktig position för att dra nytta av den växande konsumtionen när det övergår till ett medelinkomstland.

Indiska banker

Placera tycker det är extra intressant att titta på indiska banker. Banker i Indien växer snabbare än banker i de marknader som kallas utvecklade av flera skäl, som rör både makroekonomiska och strukturella faktorer.

Indiens ekonomi växer betydligt snabbare än utvecklade ekonomier. Den högre BNP-tillväxttakten skapar en större efterfrågan på finansiella tjänster, vilket gynnar banksektorn.

Indien har en ung och växande befolkning, vilket innebär en ökande arbetsstyrka och fler potentiella kunder för bankerna. I kontrast står många västeuropeiska länder inför en åldrande befolkning och låg befolkningstillväxt, vilket begränsar bankernas kundbas.

Flera reformer

Regeringen i Indien har genomfört flera initiativ för att öka finansiell inkludering, som Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), vilket har lett till en snabb ökning av antalet bankkonton och tillgång till finansiella tjänster, särskilt på landsbygden.

Indiska banker har snabbt tagit till sig digitala lösningar och teknologier, såsom mobilbanker och digitala betalningssystem. Digitaliseringen har ökat effektiviteten, produktiviteten och nått en bredare kundbas, vilket har främjat en snabb tillväxt.

Regeringens reformer och regulatoriska initiativ, såsom Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) och Goods and Services Tax (GST), har förbättrat den ekonomiska miljön och underlättat bankernas verksamhet.

Stor efterfrågan på krediter

Det finns en stor efterfrågan på krediter i Indien, både från konsumenter och företag. Det har lett till en snabb ökning av utlåningen. Banker i utvecklade ekonomier står inför tuffare kreditmarknader och högre kapitalkrav, vilket begränsar deras utlåningskapacitet.

Den indiska banksektorn är fortfarande underutvecklad jämfört med Västeuropa och USA, vilket innebär att det finns mer utrymme för tillväxt och mindre konkurrens. I exemplevis Västeuropa är bankmarknaden mer mogen och konkurrensutsatt, vilket kan begränsa en snabb tillväxt.

Indiens banksektor gynnas av flera faktorer, som förbättrade ekonomiska villkor och ökad investering från både inhemska och internationella investerare. Västeuropa och USA har däremot stått inför ekonomisk osäkerhet och politiska utmaningar som kan påverka branschens tillväxt.

Sammanfattningsvis är Indiens snabbare banktillväxt resultatet av en kombination av högre ekonomisk tillväxt, demografiska fördelar, regeringsreformer, teknologisk innovation och en ökad efterfrågan på finansiella tjänster. Västeuropa och USA står inför mognare marknader, strängare regulatoriska miljöer och demografiska utmaningar, vilket begränsar banksektorns tillväxtpotential.

Placera har valt att titta närmare på de två indisk bankerna: HDFC Bank and ICICI Bank, som båda är parallellistade på New York-börsen (NYSE).

NYSE

HDFC Bank och ICICI Bank noterade sina American Depositary Receipts (ADRs) på NYSE för att attrahera internationella investerare och öka sin synlighet på de globala marknaderna.

HDFC Bank noterades på NYSE i juli 2001, medan ICICI Bank noterade sina ADRs på NYSE i september 1999. Noteringen på New York-börsen hjälper bankerna att få tillgång till en bredare investerarbas, förbättra sin globala närvaro och samla in kapital mer effektivt på internationella marknader.

Inte minst är det en kvalitetsstämpel för investerare då noteringskraven på NYSE hör till de tuffaste i världen som övervakas av den amerikanska finansinspektionen SEC.

HDFC Bank: En gigant i omvandling

HDFC Bank etablerades 1994 som en del av Housing Development Finance Corporation. Idag har banken vuxit till Indiens största privata bank med en marknadsandel på 10 procent.

HDFC Bank erbjuder långsiktig potential med sin expansiva kundbas och strategi att öka självfinansieringen. Banken är känd för sina innovativa finansiella produkter och tjänster. De satsar också starkt på teknologisk innovation och digital transformation, vilket ytterligare förstärker deras konkurrenskraft.

HCDF bank har idag över 8000 bankkontor. De har skapat en omfattande närvaro över hela landet, vilket har gjort det möjligt att samla in billiga inlåningsmedel som kan lånas ut med vinst.

Förvärvet av HDFC Limited, ett bolåneinstitut, under 2023 var en strategisk åtgärd för att integrera bolåneverksamheten med bankens andra finansiella tjänster. Men denna integration har också medfört utmaningar, särskilt när det gäller räntenettomarginalen som sjönk. Ökade upplåningskostnader har ytterligare pressat räntenettot eftersom banken inte längre är helt självfinansierad.

Bankens ledning har betonat ett starkt fokus på att öppna nya bankkontor för att återgå till självfinansiering, vilket skulle förbättra räntemarginalerna.

Förvärvet av HDFC Limited öppnade upp nya möjligheter för korsförsäljning av produkter som sparande, kreditkort, försäkringar och pensioner, vilket kan öka intäkterna och förbättra lönsamheten.

Banken har årligen visat en imponerande tillväxt på 15-20 procent både i lån och vinster, vilket är ett resultat av en kombination av strategisk expansion, innovativa produkter och stark kundfokusering.

Anlytikernas prognoser indikerar en fortsatt hög tillväxt för HDFC Bank. Omsättningen spås växa med 11 procent per år de kommande tre åren och nettovinsten växer i samma takt.

Vid nuvarande aktiekurs handlas HDFC Bank till en p/e-talet på 17 för 2024 års vinstprognoser. På 2026 års vinstprognoser sjunker p/e-talet under 15, vilket är betydligt under p/e-talssnittet på 22,3 för de fem senaste åren.

ICICI Bank: En framgångsrik omställning

ICICI Bank grundades i juni 1994. Ursprungligen startades banken som en del av Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI). Idag är  ICICI Bank en av de ledande privata bankerna i Indien med en marknadsandel på 7 procent. Banken har ett omfattande nätverk av filialer och bankomater. Banken erbjuder olika finansiella tjänster till både privatpersoner och företag.

Sandeep Bakhshi

ICICI Bank är en av HDFC Banks främsta konkurrenter. Banken har genomgått en betydande omställning av strategin sedan 2018 under ledning av vd Sandeep Bakhshi. De har skiftat fokus från snabb tillväxt till att prioritera lönsamhet och stabilitet.

En central del av denna strategi har varit att minska utlåningen till stora bolag och projektfinansiering, områden med högre risk för kreditförluster, och istället fokusera på privatpersoner och bolån.

ICICI Bank har visat att en väl genomförd omställning kan leda till högre lönsamhet och stabila räntemarginaler. Bankens fokus på självfinansiering, effektivisering och en balanserad lånestock har bidragit till dess starka finansiella ställning och förbättrad lönsamhet.

ICICI Bank spås växa snabbare än HDCF Bank de kommande åren enligt anlytikernas prognoser. Omsättningen spås växa med 15,5 procent per år de kommande tre åren och nettovinsten växer i samma takt. De är en högre tillväxt än HDFC Bank.

Rörelsemarginalen för båda bankerna är detsamma runt 60 procent. ICICI Bank sticker dock ut med en något högre nettovinstmarginal och en högre värdering. Den högre andelen sjävlfinansiering speglas i den högre netttovinstmarginalen.

Vid nuvarande aktiekurs handlas ICICI Bank till ett p/e-tal på 19 för 2024 års vinstprognoser. På 2026 års vinstprognoser sjunker p/e-talet till 15,6. Även den värderingen är under snitt för p/e-talet de fem senaste åren som landar på 31,6.

ICICI Bank har för närvarande en stark revideringstrend hos analytikerna. Analytikerna har justerat upp årets och nästkommande års prognos för nettovinsten med runt 5 procent vardera sedan årsskiftet.

Sammanfattning

Placera tycker att både HDFC Bank och ICICI Bank är intressanta investeringar för investerare som vill dra nytta av den indiska ekonomiska tillväxten. Med en gynnsam makromiljö och förväntad förbättring av likviditeten i finanssystemet, ett fortsatt stort intresse från internationella företag och globala investerare kan de båda bankerna förväntas ha en fortsatt hög tillväxt framöver.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -