Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två bolag. Samtidigt varnas det för en aktie.

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index rörde sig närmast horisontellt under måndagen och stängde på 971 punkter (-0.09 procent). Indexet har brutit den stigande trendkanalen som identifierats i grafen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Kursen testar stödet runt 971 punkter på kort sikt och återfinns mellan stödet runt 862 punkter och motståndet vid 1000 punkter. Ett brott upp genom motståndet skulle utlösa en ny köpsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 47 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 60. Vi har därmed en försiktig övervikt av optimister på börsen på lång sikt, medan det på kort sikt är jämvikt mellan optimister och pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 606 köp och 189 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 76 procent. Köpandelen på årsbasis är 81 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

IT-bolaget Proact IT Group ser tekniskt och kvantitativt bra ut. Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt då investerare över en längre period har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. I mitten av maj i år bröt aktiekursen upp genom taket i trendkanalen och det öppnar för en starkare stigningstakt jämfört med tidigare och är även en klar köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 110 kronor. Även det anses som en köpsignal enligt Investtechs statistik på stöd och motstånd. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Det indikerar en ökande optimism runt aktien och en fortsatt kursuppgång.

Proact IT Group är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

  

Vård och omsorgsbolaget Humana ser tekniskt bra ut. I april i år identifierade Investtechs algoritmer en köpsignal då kursen bröt upp genom en närmast horisontell trendkanal som har identifierats på kursdiagrammet för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans och när kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan bland investerare.

Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från både en rektangelformation (REC) samt en omvänd huvudskuldra-formation (IHS). Båda dessa formationer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 29.30 kronor. Även volymtoppar och volymbottnar i grafen motsvaras väl av toppar och bottnar i aktiekursen. Det bekräftar det positiva trendbrottet.

Humana är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Raketech som är verksamt inom iGaming-industrin ser tekniskt negativ ut på kort- medellång och lång sikt. Ser vi till kursdiagrammet för medellång sikt så har flera statistiska säljsignaler identifierats av Investtechs algoritmer.

Kursen har utvecklats inom en fallade trendkanal då säljarna har accepterat lägre och lägre kurser för att komma ut ur aktien och köpintresset bland investerarna har varit avtagande över en längre period. På senare tid har kursen brutit ned genom golvet i trendkanalen och det öppnar för en starkare nedgångstakt jämfört med tidigare. Statistiskt har det varit en stark säljsignal enligt Investtechs forskningsresultat på negativa trendbrott.

Det saknas även stöd i kursdiagrammet där ytterligare nedgång indikeras och vid reaktioner upp möter kursen på motstånd vid cirka 16.00 kronor. En svag ljusglimt är att de historiska volymtopparna och volymbottnarna motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den fallande trenden något men ett RSI-värde under 30 visar dock att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Det indikerar en ökande pessimism bland investerare.

Raketech är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -