Är vändningen nära för Hanza?

Aktieanalys Kontraktstillverkaren Hanza har precis som många andra bolag inom sektorn gått svagt. Vi tror att botten snart kan vara nådd.

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Svenska Hanza grundades 2008 av den nuvarande VD Erik Stenfors som tidigare var med och startade konkurrenten Note. Hanza idag har ett börsvärde på 2,7 miljarder kronor och sedan årsskiftet är aktien ner nästan 30 procent.

Kursgraf fem år

Börsdebuten ägde rum 2014 och sedan dess har aktien levererat en avkastning på runt 140 procent. På Hanzas kundlistan finns bland annat Saab, John Deere och Tomra. Ingen av Hanzas kunder utgör mer än 10 procent av omsättningen.  

Kontraktstillverkning innebär att ett företag tillverkar produkter på uppdrag av ett annat företag. Exempelvis lägger Tomra ut delar av sin tillverkning till Hanza. Genom att ha bolaget som leverantör behöver inte kunden ha någon annan kontraktstillverkare än just Hanza. 

Förutom att tillverka produkter åt andra företag vill Hanza vara mer av en partner till kunderna. Detta genom att bland annat erbjuda råd- och analystjänster kring hur kunderna kan effektivisera sina leveranskedjor. Enligt vd Stenfors har Hanza aldrig tappat någon kund sedan starten. 

45 procent av Hanzas försäljningen kommer från övriga marknader där Baltikum, Centraleuropa och Kina ingår. Därefter kommer Sverige med nästan 40 procent. Resterande del kommer från huvudmarknaderna exklusiv i Sverige, det vill säga Norge, Finland och Tyskland.

I och med pandemin, blockeringen av Suezkanalen och kriget i Ukraina med mera, vill allt fler företag flytta hem sin produktion för att göra leveranskedjan mindre sårbar (reshoring). Ur en miljösynvinkel är det dessutom positivt med kortare transportsträckor. 

Hanza har byggt upp egna tillverkningskluster där kompletta produkter kan tillverkas utan att skeppas runt. Klusterna skapar fördelar som kortare ledtider och mindre logistik. Hanza påstår även att klusterna skapar synergieffekter vilket resulterar i högre marginaler.  

I slutet av förra året förvärvade man konkurrenten Orbit One, som är en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik. Orbit One hade vid köptillfället en årsomsättning på cirka 1,1 miljard kronor med ett rörelseresultat på runt 70 miljoner kronor. Intressant är att Orbit One binder mer rörelsekapital (speciellt lager) i sin verksamhet i jämförelse med “gamla” Hanza. Här tror sig Hanza kunna göra förbättringar. Dessutom vill Hanza lyfta det förvärvade företagets marginaler. 

På kapitalmarknadsdagen, några månader efter köpet, reviderade Hanza upp de finansiella målen för 2025. Försäljningsmålet höjdes med 30 procent till 6,5 miljarder kronor och rörelsemarginals-målet om 8 procent höjdes till att gälla för helåret 2025 (vid utgången av 2025). Placera anser att målet är ambitiöst. 

I början av året genomförde Hanza en nyemission och balansräkningen är därför i okej skick. Nettoskulden i förhållande till ebitda ligger på 1,9. 

Kontraktstillverkning är i sin natur känsligt för svängningar i ekonomin och största hotet för aktien är därför en fortsatt sämre lågkonjunktur. Samtidigt kan man argumentera för att reshoring-trenden och större investeringar i försvarsindustrin skulle kunna vara anledningar till att sektorn är mindre känslig nu i jämförelse med tidigare. En annan risk är att det uppstår svårigheter kring integrationen av Orbit One. Men än så länge verkar integrationen gå bra även om bolaget, precis som Hanza, fått en tuffare marknad.

Marknaden är sämre och i första kvartalet minskade försäljningen med 6 procent organiskt. Under perioden såg Hanza en volymnedgång (speciellt övriga marknader) då vissa kunder hade lägre efterfrågan på sina produkter, bland annat inom industrin. Nedgången satte press på den justerade rörelsemarginalen som landade på 6,4 procent (7,7 procent). Bolaget har på grund av den svagare marknaden genomfört ett effektiviseringsprogram.

Hanza påstår dock att man har möjlighet att vinna nya kunder när ekonomin inte går på högvarv. Detta eftersom det är enklare för kunden att göra dessa typer av åtgärder när det är sämre tryck. 

Ägarlistan går knappast att klaga på i Hanza. Den största ägaren, med 21 procent av aktierna, är Gerald Engström som nyligen avgick från styrelsen. Därefter kommer styrelseordförande Francesco Franzé som tidigare var vice VD på Husqvarna. Franzé äger drygt 8 procent av bolaget. Erik Stenfors äger aktier till ett värde om 38 miljoner kronor, vilket motsvarar nästan 1,5 procent av aktierna. 

Baserat på innevarande års prognoser handlas Hanza-aktien till p/e 14. Under 2025 förväntas samma siffra ligga på 9. De noterade branschkollegorna Kitron och Scanfils multiplar ligger relativt nära Hanzas. Kitron handlas till 15 gånger årsvinsten och Scanfil till 11. Det är värt att tillägga att Scanfil relativt nyligen vinstvarnade.  

Hanzas värdering är inte särskilt avskräckande. Ser vi snart en förbättrad konjunktur där volymerna kommer tillbaka och att integrationen med Orbit One går som det ska, bör det finnas uppsida i aktien. Dessutom tycker vi att aktien är ett intressant alternativ för att få exponering mot reshoring-trenden. Köp. 

Ludvig Löngårdh

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
HANZA Köp 61,05 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -