Börsveckan: Spiltan på rätt väg

Analys Spiltan har gjort mycket rätt de senaste åren och den tidigare väldigt stora exponeringen mot spelbolaget Paradox har rättat till sig. Aktien ser klart intressant ut.

Spiltan har fortsatt sin aktieägarvänliga agenda som tog fart för några år sedan. Vår checklista med önskemål har sakta men säkert betats av med split, inlösen, byte av handelsplats som möjliggör ägande på ISK/Kapitalförsäkring och nu daglig handel. Kvar återstår bara återköp, som nu också har klubbats.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 25 den 17 juni

Läs mer om Börsveckan.

Den sista pusselbiten vi önskade var en försäljning av Paradox som vi dels ansåg var övervärderad, dels var en alldeles för stor del av portföljen. En liten del har sålts, och om än mer borde sålts så har den ömma punkten på sätt och vis rättat till sig genom att Paradoxaktien halverats och nu inte utgör mer än dryga 30 procent av portföljen. Vi anser också att värderingen är mindre avskräckande idag, om än att aktiens kräftgång har sin förklaring i misslyckanden inom spelutveckling och förläggandet av Cities Skylines 2 som ökat den operativa risken. I den noterade portföljen är vi inte heller särskilt förtjusta i Teqnion som utgör 5 procent.

 

Uppvärdering av fondbolaget

Det näst största innehavet i form av Spiltan fonder är ett innehav som tidigare värderats mycket konservativt, men att döma av värdet i böckerna på 1105 Mkr ställt mot resultatet före skatt under 2023 på 147 Mkr är den multipeln 7,5x. Visst är börsen upp i år och även fonderna, men den konservativa värderingen från förr verkar vara borta och värderingen förefaller nu tämligen rimlig.

Spiltan som har en mycket långsiktig syn på investeringar investerar helst genom minoritetsposter i entreprenörsledda småbolag. Där är det en hög aktivitet med flertalet investeringar under året. Innehavet i Spiltan fonder ökade 5 procent till 85 procent så sent som i förra veckan där hälften av ena grundarens aktier förvärvades. Någon prislapp framgår inte dock. Det gör det heller inte i förvärvet av onoterade Scandinavian Crusher Partner där Spiltan tar 47 procent av bolaget som gjorde 11 Mkr i rörelseresultat i senaste räkenskapsåret. Även i det mindre fastighetsbolaget Bonäsudden köpte man aktier för drygt 70 Mkr vilket utlyste budplikt. I den noterade portföljen har också Scandic Hotels tagit plats och Alleima verkar avyttrats enligt substansrapporten 31 maj samt data från Holdings. Vi gör en grov uppskattning av portföljen givet dessa förändringar som pekar på en substansrabatt om knappt 20 procent.

Klent inom Tech

Då ser vi att de övriga onoterade innehaven är värda cirka 2 miljarder och utgör 25 procent av substansen där Carbomax, som omsätter 1,5 miljarder och Spiltan äger 38,5 procent, är ett av de större inom industrisegmentet. Samtidigt utgör onoterade investeringar inom tech & finans cirka 16 procent av substansen exklusive Spiltan fonder. I den här gruppen är vi mer tveksamma till värdet av många av bolagen som inte sällan gör förluster samtidigt som tillväxten är skral. Förvisso finns också potential i den delen samt investmentbolaget Chiffonjén. Chiffonjén är cirka 25 procent av den gruppen och lustigt nog är Spiltan det största innehavet här så 4-5 procentenheter av dessa 16 procent är tämligen bekräftade värden. Men synen på den delen samt synen på Paradox är viktiga då den goda historiken och rabatten på 20 procent annars är ett givet köp.

Fortsatt köpvärd

Vi lutar åt att man kan behålla köprådet i Spiltan då det är ett välskött bolag och även vid en nedrevidering av värdet inom det onoterade så finns en skaplig rabatt kvar. Värderingen och exponeringen mot Paradox har som sagt rättat till sig där värderingen inte är högre än 15x det fria kassaflödet på analytikerkonsensus för 2025 vilket är helt okej. Kommande återköp realiserar också aktieägarvärde så vi behåller köprådet.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 25 den 17 juni

Läs mer om Börsveckan.

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -