Är Novo Nordisk på väg mot ny split?

Aktiekommentar Europas största bolag, den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk, närmar sig sannolikt en ny aktiesplitt när aktiekursen nyligen nått 1 000 danska kronor. Kommande split förväntas göra aktierna mer tillgängliga för ett bredare spektrum av investerare.

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Novo Nordisk med ett börsvärde på 4 474 823 miljoner danska kronor, närmar sig ännu en milstolpe. Med aktiekursen som nyligen har nått 1 000 danska kronor, har finansmarknaden börjat spekulera i en kommande aktiesplit.

 

Novo Nordisk har genomfört fem aktiesplittar de senaste 30 åren. 1994 fick investerare två nya aktier för en gammal aktie vid detta tillfälle. Efter en fortsatt stark kursuppgång under 90-talet genomfördes nästa aktiesplit i januari 1997. Även vid detta tillfälle fick man två nya aktier för en gammal aktie.

Aktiesplit nummer tre skedde precis före finanskkrisen i december 2007. Och ännu en gång genomfördes en split som gav två nya aktier för en gammal aktie.

Sju år senare i januari 2014 genomförde Novo Nordisk sin fjärde aktiesplit. Kursen vid tillfället var 800 danska kronor. Nu var aktiepsliten mer aggressiv och för varje gammal aktie erbjöds man fem nya aktier.

Novo Nordisk genomförde sin senaste aktiesplit den 2 september i fjol, när aktien handlades på drygt  1 300 danska kronor. Denna split var en 2:1-split, vilket innebär att varje aktieägare fick två aktier för varje innehavd gammal aktie.

Novo Nordisk aktien har sedan dess stigit närmare 50 procent. Om det nu skulle bli split nummer sex under de senaste 30-årsperioden, så skulle det innebära att det är den kortaste tidsperioden någonsin senaste den senaste spliten. Sannolikt skulle spliten behöva vara större än den senaste och kanske i nivå med den som genomfördes 2014 på 5:1.

Dessa aktiesplittar har inte bara ökat likviditeten utan också speglat Novo Nordisks framgång som marknadsledare inom den globala läkemedelsmarknaden. Företagets aktiekurs har stigit stadigt tack vare framgångsrika lanseringar av nya diabetesläkemedel och framgångar inom andra terapeutiska områden som obesitas och hemofili.

Varför aktiesplit?

Aktiesplittar används av företag för att öka aktiens likviditet genom att göra den mer överkomlig för privata investerare. När en aktie blir ”för dyr” kan det avskräcka små investerare från att köpa in sig. Genom att dela upp aktien sänker företaget den enskilda aktiens pris utan att påverka det totala marknadsvärdet.

Det innebär att fler investerare kan köpa och sälja aktien, vilket kan öka handelsvolymen och likviditeten på marknaden.

Aktiesplittar kan också ha psykologiska fördelar. Ett lägre aktiepris kan göra att aktien framstår som mer attraktiv, även om dess verkliga värde inte har förändrats. Detta kan leda till ökad efterfrågan och potentiellt driva upp aktiekursen.

Marknadsreaktion

Historiskt sett har marknaden ofta reagerat positivt på nyheter om aktiesplittar. Akademisk forskning har visat att aktiesplittar ofta leder till positiva kursreaktioner på kort sikt, och Novo Nordisk är inget undantag.

Det finns akademiska studier som visar att aktiesplittar generellt leder till en genomsnittlig överavkastning på cirka 7-8 procent under det första året efter splitten. Författarna påpekar att marknaden tenderar att underskatta de långsiktiga positiva effekterna av en split.

Pär Ståhl

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -