Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Bufab, Q-linea och Emilshus finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Industrihandelsbolaget Bufab redovisar en både minskande omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 6,1 procent till 2 142 miljoner kronor (2 280). Den organiska försäljningstillväxten var -6,6 procent (-5).

"Liksom tidigare kvartal var det främst branscher som bygg, bad, kök och friluftsliv som låg bakom det organiska försäljningstappet samtidigt som en positiv utveckling noterades inom energi och försvar. Vi såg även en fortsatt svag efterfrågan från allmänindustri, men med indikationer på att en vändning är i sikte", kommenterar vd Erik Lundén.

Ebita-resultatet blev 263 miljoner kronor (319), med en ebita-marginal på 12,3 procent (14,0).

Justerat ebita-resultat blev 261 miljoner kronor (307).

Rörelseresultatet blev 246 miljoner kronor (301), med en rörelsemarginal på 11,5 procent (13,2).

Resultatet efter skatt blev 149 miljoner kronor (205), och per aktie 3,94 kronor (5,41).

Orderingången landade på 2 161 miljoner kronor (2 263).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 427 miljoner kronor (453).

Nettolåneskulden/ebitda uppgick till 2,8 (2,9).

Diagnostikbolaget Q-linea redovisar en i princip oförändrad förlustnivå för rörelseresultatet i andra kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 85,7 procent till 0,2 miljoner kronor (1,4). Övriga rörelseintäkter var 0,5 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -65,4 miljoner kronor (-64,6).

Resultatet före och efter skatt blev -65,8 miljoner kronor (-65,0).

Resultat per aktie uppgick till -65,8 kronor (-2,23).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -44,1 miljoner kronor (-53,5) i andra kvartalet.

Bolaget har per den 30 juni 2024 sammanlagt 20,9 miljoner kronor (81,9) i tillgängliga medel.

- Sammanfattningsvis har det varit ytterligare ett kvartal med en hög aktivitetsnivå på flera fronter. Jag vill också tacka hela Q-lineas team som gör stora framsteg mot vårt gemensamma mål. Vi är ett relativt litet företag men tar stora och djärva steg för att utforma den globala lösningen för att hantera den viktiga frågan med sepsis och antimikrobiell resistens, kommenterar vd och koncernchef Stuart Gander i delårsrapporten.

Fastighetsbolaget Emilshus redovisar hyresintäkter på 162 miljoner kronor för det andra kvartalet 2024 (149).

Driftsöverskottet 132 låg på miljoner kronor (119) och förvaltningsresultat på 71 miljoner kronor (61).

Värdejusteringar av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 45 miljoner kronor (-4).

Resultat efter skatt blev 85 miljoner kronor (51).

Emilshus höjer sin prognos för 2024 och räknar nu med att förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd samt tillkännagivna förvärv uppgår till 290 miljoner kronor. Tidigare prognos var 280 miljoner kronor.

Medicinteknikbolaget Bonesupport redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var sämre än väntat.

Omsättningen steg 56,6 procent till 219,8 miljoner kronor (140,4). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 201.

"Under kvartalet uppnådde CERAMENT G i USA en milstolpe när omsättningen översteg 100 miljoner kronor under ett kvartal. Vi ser att befintliga kunder kontinuerligt ökar sin användning av CERAMENT och i tillägg till detta adderas ständigt nya användare", skriver bolagets vd Emil Billbäck.

Bruttoresultatet blev 208,2 miljoner kronor (128,2), med en bruttomarginal på 94,7 procent (91,3).

Rörelseresultatet blev 28,7 miljoner kronor (6,0), väntat rörelseresultat var 31,5. Rörelsemarginalen var 13,1 procent (4,3).

"Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogam uppgick till 36,0 miljoner kronor (13,6), en underliggande resultatförbättring om 22,4 miljoner kronor", skriver bolaget.

Resultatet före skatt var 28,5 miljoner kronor (5,8).

Resultatet efter skatt blev 27,4 miljoner kronor (5,2).

Resultat per aktie uppgick till 0,41 kronor (0,08).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -66,7 miljoner kronor (-38,8).

Likvida medel uppgick till 114,6 miljoner kronor (149,8).

"Givet den starka försäljningsdynamiken, som till stor del bygger på den starka marknadsaccess som genom avtal med GPOs och IDNs åstadkommits för CERAMENT G i USA, samt det regulatoriska godkännandet inom öppna frakturer, höjer vi vår prognos; vi förväntar oss en försäljningsökning över 50 procent i konstant valuta för helåret 2024", skriver Billbäck.

Fastighetsbolaget SLP:s hyresintäkter uppgick till 169 miljoner kronor under det andra kvartalet 2024 (146).

Förvaltningsresultatet blev 94 miljoner (76) och driftöverskottet 149 miljoner kronor (124).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 144 miljoner kronor (16) och för derivat uppgick värdeförändringarna till -26 miljoner (16).

Efter skatt summerade resultatet till 169 miljoner kronor (82) och per aktie till 0:74 kronor (0:42).

Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 7 procent och uppgick till 26:97 kronor.

Forskningsbolaget Alligator Bioscience redovisar ett rörelseresultat på -47,4 miljoner kronor (-63,7) för det andra kvartalet 2024.

Resultatet efter skatt blev -49,2 miljoner kronor (-63,7).

Nettoomsättningen uppgick till 7,6 miljoner kronor (17,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -38,2 miljoner kronor (-39,0) med likvida medel om 77,5 miljoner kronor (161) vid rapportperiodens utgång.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -