Sök på Placera

Sjunkande lönsamhet – men investeringsviljan i skog är fortsatt stark

Swedbank: Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Lönsamheten bedöms påverkas ytterligare av EU:s skogspolitik framöver, men bara en av tio skogsägare uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. Det visar ...

Publicerad: 2022-11-23 08:00 av Cision

Kallelse till extra bolagsstämma i Agtira AB (Publ.)

Agtira AB: Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Stämmolokalen öppnas kl. 11.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid stämman avbryts ...

Publicerad: 2022-11-18 16:40 av Cision

QBNK Holding AB: Delårsrapport 3 - 2022

QBNK Holding AB (publ): Översikt för koncernen Perioden 1 januari – 30 september Rörelsens intäkter uppgick till: 24,9 (27,3) MSEK Abonnemangsintäkter (MRR) uppgick per den 30 september 2022 till: 2 339 (2 167) TSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -11,2 (-1,8) MSEK med en rörelsemarginal om -44,9 (-6,5)% Resultatet ...

Publicerad: 2022-10-21 08:00 av Cision

QBNK Holding AB: Halvårsrapport - 2022

QBNK Holding AB (publ): Översikt för koncernen Perioden 1 januari – 30 juni Rörelsens intäkter uppgick till: 16,5 (18,8) MSEK     Abonnemangsintäkter (MRR) uppgick per den 30 juni 2022 till: 2 327 (2 133) TSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -8,6 (-0,2) MSEK med en rörelsemarginal om -52,3 (-1,3)% Resultatet efter s ...

Publicerad: 2022-08-26 08:00 av Cision

Headsent: Kallelse till extra bolagsstämma i Headsent AB (publ)

Headsent: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEADSENT AB (PUBL) Aktieägarna i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Headsent" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 juli 2022. Styrelsen i Bolaget har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller ...

Publicerad: 2022-06-28 15:15 av beQuoted

Kommuniké från årsstämma 2022 i Agtira AB

Agtira AB: Idag, den 8 juni 2022, hölls årsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand.

Publicerad: 2022-06-08 12:30 av Cision

Agtira AB meddelar justerade förslag från nomineringskommittén inför årsstämman

Agtira AB: Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelar idag att vissa av nomineringskommitténs förslag som intagits i kallelsen inför årsstämman den 8 juni ska justeras. Nedanstående förslag kommer i stället att framläggas av nomineringskommittén under punkterna 10 - 12 i den aktuella dagordningen.

Publicerad: 2022-05-31 09:31 av Cision

Headsent: Headsent AB (publ) har ingått villkorat avtal om omvänt förvärv av VIMAB Holding AB

Headsent: HEADSENT AB (PUBL) HAR INGÅTT VILLKORAT AVTAL OM OMVÄNT FÖRVÄRV AV VIMAB HOLDING AB Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB ("Vimab"). Köpeskillingen uppgår till 150 MSEK och kommer att ...

Publicerad: 2022-05-31 08:35 av beQuoted

Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB

Checkin.com Group: Årsstämma med aktieägarna i Checkin.com Group AB (”Bolaget”) genomfördes idag den 30 maj 2022. Årsstämman beslutade huvudsakligen följande.

Publicerad: 2022-05-30 16:00 av Cision

Kommuniké från årsstämma 2022 i RugVista Group AB (publ)

RugVista: Beslut vid årsstämma 20 maj 2022 RugVista Group AB (publ):s årsstämma 2022 hölls idag, fredagen den 20 maj 2022, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställ ...

Publicerad: 2022-05-20 15:48 av Cision

Archelon Natural Resources: Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources

Archelon Natural Resources: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCHELON NATURAL RESOURCES Aktieägarna i Archelon Natural Resources AV (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 16 maj 2022 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade fastställa re ...

Publicerad: 2022-05-16 12:10 av beQuoted

Aktieägarna i Agtira AB kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022

Agtira AB: Kallelse kommer formellt ske genom Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter samt på Agtiras hemsida den 11 maj 2022.

Publicerad: 2022-05-09 16:28 av Cision

Raytelligence: Kommuniké från årsstämma 2022

Raytelligence: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022 Årsstämman i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 2 maj 2022, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidiga ...

Publicerad: 2022-05-02 13:38 av beQuoted

Kallelse till årsstämma i Checkin.com Group AB

Checkin.com Group: Aktieägarna i Checkin.com Group AB, 559096-3087, kallas till årsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Publicerad: 2022-04-28 08:45 av Cision

Delårsrapport 1 - 2022

QBNK Holding AB (publ): Översikt för koncernen Perioden 1 januari – 31 mars Rörelsens intäkter uppgick till: 8,3 (9,3) MSEK Abonnemangsintäkter (MRR) uppgick per 31 mars 2022 till: 2 256 (2 123) TSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -3,7 (-0,1) MSEK med en rörelsemarginal om -44,1 (-1,5)% Resultatet efter skatt uppgi ...

Publicerad: 2022-04-27 08:00 av Cision

Annehem Fastigheter: Kallelse till årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ)

Annehem Fastigheter: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ANNEHEM FASTIGHETER AB (PUBL) Annehem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallar till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 10.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Rätt att delta i ...

Publicerad: 2022-04-13 08:00 av beQuoted

Archelon Natural Resources: Kallelse till årsstämma i Archelon Natural Resources AB (publ)

Archelon Natural Resources: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (PUBL) Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 ("Bolaget" eller "Archelon") kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Deltagande Aktieägare som vil ...

Publicerad: 2022-04-11 08:15 av beQuoted

Notice of Annual General Meeting in RugVista Group AB (publ)

RugVista: The shareholders of RugVista Group AB (publ), Reg. No. 559037-7882, are invited to attend the Annual General Meeting, to be held on Friday, 20 May 2022 at 2:00 p.m. at the company’s premises at Frihamnsallén 10 in Malmö, Sweden. Registration for the Annual General Meeting will commence at 1:30 p.m. ...

Publicerad: 2022-04-11 08:15 av Cision

Kallelse till årsstämma i RugVista Group AB (publ)

RugVista: Aktieägarna i RugVista Group AB (publ), org. nr. 559037-7882, kallas till årsstämma fredagen den 20 maj 2022 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13:30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman äve ...

Publicerad: 2022-04-11 08:15 av Cision

Raytelligence: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB (PUBL)

Raytelligence: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB (PUBL) Aktieägarna i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2022, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.   ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman s ...

Publicerad: 2022-03-30 09:31 av beQuoted

Kallelse till extra bolagsstämma i Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance: Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org.nr. 556012-8489 (nedan kallat ”Hoist Finance” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm. Registreringen öppnar kl. 16.30.

Publicerad: 2022-01-25 17:50 av Cision

RugVista Group AB (publ) utser Peter Rosenfors till Chief Technology Officer

RugVista: RugVista Group har utsett Peter Rosenfors till ny Chief Technology Officer (CTO) från och med den 1 december 2021. Detta sker efter att Ludvig Friberger har beslutat att ta ett steg tillbaka från den dagliga verksamheten och i stället fokusera på sin roll som medlem i RugVista Groups styrelse.  Pete ...

Publicerad: 2021-12-01 08:15 av Cision

Trots orosmoln ser skogsägarna ljust på skogen som inkomstkälla

Swedbank: Trots att fastighetspriserna ökat i stora delar av landet tror sju av tio skogsägare att de kommer fortsätta uppåt. Samtidigt finns en växande oro för hur klimatet och äganderätten kommer påverka skogsägandet. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Publicerad: 2021-11-24 08:00 av Cision

Delårsrapport 3 - 2021

QBNK Holding AB (publ): Översikt för koncernen Perioden 1 januari – 30 september Rörelsens intäkter uppgick till: 27,3 (22,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,8 (1,3) MSEK med en rörelsemarginal om -6,5 (5,8)%. Resultatet efter skatt uppgick till: -1,8 (1,0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten up ...

Publicerad: 2021-10-21 08:28 av Cision

Halvårsrapport - 2021

QBNK Holding AB (publ):   Översikt för koncernen Perioden 1 januari – 30 juni Rörelsens intäkter uppgick till: 18,8 (14,7) MSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,2 (0,4) MSEK med en rörelsemarginal om -1,3 (2,7)% Resultatet efter skatt uppgick till: -0,2 (0,3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår t ...

Publicerad: 2021-07-14 08:00 av Cision

C.A.G tecknar avtal med Mathem

C.A.G Group AB: C.A.G Arete, dotterbolag till CAG Group (publ), har tecknat avtal med Mathem rörande implementation av CPM-programvaran Jedox. Mathem är ledande i Sverige på e-handel av dagligvaror med hemleverans. Bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas, och för att få en snabbare, effektivare och mer kvalit ...

Publicerad: 2021-07-01 08:30 av Cision

Litium lanserar ERP-connector till Microsoft Dynamics 365

Litium: Litium har tagit fram en färdig integration mellan sin e-handelsplattform och Microsofts affärssystem Dynamics 365. Connectorn är skräddarsydd för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Först ut är en integration för Finance and Operations med inriktning mot större e-handelsverksamhet.

Publicerad: 2021-06-16 08:22 av Cision

Delårsrapport 1 - 2021

QBNK Holding AB (publ): Översikt för koncernen Perioden 1 januari – 31 mars Rörelsens intäkter uppgick till: 9,3 (7,4) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,1 (0,3) MSEK med en rörelsemarginal om -1,5 (4,2)%. Resultatet efter skatt uppgick till: -0,1 (0,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår ti ...

Publicerad: 2021-04-21 07:56 av Cision

Rallycross-EM: Jernberg upp i EM-l...

Skoda Auto Sverige AB: Rallycross-EM: Jernberg upp i EM-ledning Michael Jernberg leder EM i rallycross. Skodaföraren tog täten i mästerskapets huvudklass i den svenska deltävlingen i Höljes. - Det är i toppen jag vill vara och nu ska jag försöka slå vakt om den här placeringen och erövra mitt första EM-guld i karriären, s ...

Publicerad: 2009-07-05 20:17 av Cision

Rallycross-EM: Jernberg jagar EM-l...

Skoda Auto Sverige AB: Rallycross-EM: Jernberg jagar EM-ledning på hemmaplan Årets viktigaste uppgift står för dörren - den svenska EM-deltävlingen i rallycross. Michael Jernberg kommer till Höljes med två raka delsegrar i bagaget och vill vinna igen. - Att triumfera på hemmaplan är stort. Skulle jag lyckas innebär det de ...

Publicerad: 2009-07-03 13:00 av Cision

Visa fler resultat