Sök på Placera

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.12.2023

Nordea: Nordea Bank Abp Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 01.12.2023 kl. 22.30 EET Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.12.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande: Handelsplats (MIC-kod) Antal aktier Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** ...

Publicerad: 2023-12-01 21:30 av Cision

Valberedning för Everysport Group AB (publ) utsedd

Everysport Group AB: I enlighet med tidigare beslut vid årsstämma har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2024. Valberedningen består av Mikael Hansen, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Group, samt Johan Ejermark och Hannes Andersson i e ...

Publicerad: 2023-12-01 15:06 av Cision

Star Vault VD Henrik Nyström uppdaterar runt nya Mortal Online 2

Star Vault: PRESSMEDDELANDE 2023-12-01 Star Vault VD Henrik Nyström uppdaterar runt nya Mortal Online 2 Återlanseringen av Mortal Online 2 (MO2) med Unreal Engine 5 (UE5) på Steams distributionsplattform har gått över förväntan. Flera stora streamers har kommit tillbaka och visade att de var mycket nö ...

Publicerad: 2023-12-01 13:13 av Cision

UCB presents new data advancing patient-focused scientific leadership at American Epilepsy Society Annual Meeting

UCB: UCB presents new data advancing patient-focused scientific leadership at American Epilepsy Society Annual Meeting PR Newswire ATLANTA, Dec. 1, 2023 UCB will present 29 abstracts, including 4 late breakers, at American Epilepsy Society Annual Meeting 2023 highlighting clinical, health economic and de ...

Publicerad: 2023-12-01 13:00 av PR Newswire

Green Landscaping Group – Valberedning inför årsstämman 2024

Green Landscaping: 1 december klockan 13:00 CET Enligt instruktion antagen vid Green Landscaping Groups årsstämma 2019 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september. Om någon av dessa aktieägare vä ...

Publicerad: 2023-12-01 13:00 av Cision

Valberedning inför årsstämman 2024

Balco Group AB: Växjö, 1 december 2023

Publicerad: 2023-12-01 12:45 av Cision

HUMBLE INGÅR NY AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER OCH AVBRYTER FÖRHANDLINGARNA MED DEN TIDIGARE INTRESSENTEN

Humble Group AB: Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) offentliggjorde genom ett pressmeddelande den 12 juli 2023 att Bolaget hade ingått en icke bindande avsiktsförklaring med en intressent till att förvärva tolv fastigheter, med en option för intressenten att förvärva ytterligare en fastighet, som Humb ...

Publicerad: 2023-12-01 12:00 av Cision

Kommuniké från extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Medivir: Medivir AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 1 december 2023 extra bolagsstämma i Stockholm, varvid beslutet nedan fattades. Stämman hölls i Helio GT30 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolag ...

Publicerad: 2023-12-01 11:20 av Cision

Troax AB förvärvar Garantell AB

Troax Group AB: Hillerstorp 1 december 2023, 11:00 CET Troax AB, som är en del av Troax Group, har ingått avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Garantell AB ("Garantell").

Publicerad: 2023-12-01 11:00 av Cision

Bengt Nilsson utsedd till ordförande i GENA

Pagero AB: Den 30 november 2023 utsågs Pageros VD Bengt Nilsson till styrelseordförande i GENA (Global Exchange Network Association) vid dess årsstämma.

Publicerad: 2023-12-01 10:00 av Cision

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall: Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, att leverera fossilfritt stål till Vattenfall, för att använda i den egna verksamheten.

Publicerad: 2023-12-01 10:00 av Cision

NanoCap publicerar preliminärt substansvärde för 2023-11-30

NanoCap Group AB (publ): Stockholm, 2023-12-01 Substansvärdet uppgår till 27 kr per aktie 2023-11-30. Under månaden har substansvärdet minskat från 1 kr från 28 kr och i jämförelse med ett år tidigare ned från 58 kr. Vi ser tyvärr värdeminskning i vårt största innehav i MOBA vilket påverkar negativt. Övriga innehav har var ...

Publicerad: 2023-12-01 09:00 av Cision

PMI steg till 49,0 i november – fallet i industrin bromsar in

Swedbank: PMI-total ökade i november till 49,0 från 46,2 i oktober, vilket är den högsta nivån sedan september 2022. Det är en överraskande stor uppgång och innebär att nedgången i industrin har bromsat in under fjärde kvartalet. Sannolikt har vi ännu inte sett räntehöjningarna och den minskade världshandelns ...

Publicerad: 2023-12-01 08:30 av Cision

Inbjudan till presentation av Sectras halvårsrapport 2023/2024

Sectra: Linköping – 1 december, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) bjuder in investerare, analytiker, och press till en presentation av bolagets halvårsrapport med vd Torbjörn Kronander och CFO Jessica Holmquist. 

Publicerad: 2023-12-01 08:20 av Cision

Kährs Strengthening its US team in Growth Strategy Execution

Kährs: Kährs has a solid and proven business platform with significant potential to further deliver profitable growth. Kährs business model is based on two strong business segments: Residential and Commercial. Residential is the core segment and Commercial is building momentum for growth in selected sub-se ...

Publicerad: 2023-12-01 08:00 av Cision

Bluelake Mineral - Europeisk satsning på gruvor - Mangold Insight Analys

Bluelake Mineral AB: Prospekterings- och gruvutvecklingsbolaget Bluelake Minerals dotterbolag Joma Gruver fick både planförslag och reguleringsplan godkända i kommunfullmäktige i Røyrvik. Möjligheten för att gruvan stoppas genom kommunalt veto är nu borta vilket vi anser ökar sannolikheten för gruvstart. Samarbeidslista ...

Publicerad: 2023-12-01 08:00 av Cision

HANZA förvärvar Orbit One

HANZA AB: HANZA AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Orbit One AB, ett svenskt bolag som erbjuder kontraktstillverkning av elektronik och elektromekanik. Orbit One har en årsomsättning om cirka 1,1 miljard SEK med ett rörelseresultat (EBITA) om ca 70 MSEK.

Publicerad: 2023-12-01 08:00 av Cision

Kährs förstärker sitt USA-team för att säkerställa tillväxtstrategin på den amerikanska marknaden

Kährs: Kährs har en solid och beprövad affärsplattform med betydande potential att leverera ytterligare lönsam tillväxt. Kährs affärsmodell är baserad på två starka affärssegment: Residential och Commercial. Golvlösningar för bostäder är Kährs huvudsegment och det finns potential för Kährs att växa inom ut ...

Publicerad: 2023-12-01 08:00 av Cision

SKF ökar lokaliseringsgraden i Nord- och Sydamerika samt Asien; stänger fabrik i Busan, Sydkorea

SKF: Göteborg, 1 december 2023: SKF tillkännager idag att de produkter som tillverkas i fabriken i Busan, Sydkorea, framöver kommer tillverkas i Kina, Indien och Mexiko. Detta är ytterligare ett steg i det kontinuerliga genomförandet av koncernens strategi där regionalisering är en viktig del. Följaktlig ...

Publicerad: 2023-12-01 07:00 av Cision

Kv3 2023 kvartalsrapport januari-september

Viaplay Group: Koncernens organiska försäljningstillväxt 7% och 17% för Viaplay Sammanfattning av tredje kvartalet 7% organisk försäljningstillväxt för koncernen med rapporterad nettoomsättning om 4 536 (3 972) Mkr. 17% organisk försäljningstillväxt för Viaplay som nu står för 52% av nettoomsättningen. Rörelseresu ...

Publicerad: 2023-12-01 06:31 av Cision

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 30.11.2023

Nordea: Nordea Bank Abp Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 30.11.2023 kl. 22.30 EET Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 30.11.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande: Handelsplats (MIC-kod) Antal aktier Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** ...

Publicerad: 2023-11-30 21:30 av Cision

Ändringar i Ericssons valberedning

Ericsson: Från och med den 30 november 2023, kommer Bengt Kjell, AB Industrivärden, att ersätta Karl Åberg, AB Industrivärden, i Ericssons (NASDAQ: ERIC) valberedning. Ericssons valberedning har nu följande sammansättning: Johan Forssell, Investor AB; Bengt Kjell, AB Industrivärden; Anders Oscarsson, AMF Tjän ...

Publicerad: 2023-11-30 18:30 av Cision

Infralogistic presenterar kvartalsrapport för juli – september 2023

MidCo Infrastructure Logistics AB: Malmö, 2023-11-30, Pressmeddelande, MidCo Infrastructure Logistic AB Kvartalet i korthet: Stark tillväxt och lönsamhet för kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 494,3 (418,9) MSEK och det motsvarar en tillväxt på 18,0 procent. Orderingången är fortsatt stark och utsikterna är ...

Publicerad: 2023-11-30 18:06 av Cision

Absolicon Solar Collector AB offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende företrädesemission

Absolicon: Styrelsen för Absolicon Solar Collector AB (”Bolaget” eller ”Absolicon”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av den emission av units med företrädesrätt för Absolicons aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 3 november 2023 och som godkändes ...

Publicerad: 2023-11-30 17:00 av Cision

TopRight Nordic AB (publ), summering koncernen tredje kvartalet 2023

TopRight Nordic AB: Summering koncernen tredje kvartalet 2023 Omsättningen minskade till 14,42 MSEK (70,46 MSEK) En minskning med 79,5% jämfört med motsvarande period 2022 HISAB och Ferm & Persson försattes i rekonstruktion den 25 april och har påverkat affärsområdet TopConstruction kraftigt och båda bolagen uppvisar s ...

Publicerad: 2023-11-30 16:00 av Cision

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

AcadeMedia AB: Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 30 november 2023 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helm ...

Publicerad: 2023-11-30 15:50 av Cision

Halvårsrapport 2023/2024

Provide IT: FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 2 2023/2024 1 juli – 30 september 2023.  Totala intäkter uppgick till: 5 747 (5 191) TSEK.  Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till: -424 (342) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till: -318 (268) TSEK. (Skattekostnad är schabloniserad) Resultat per ...

Publicerad: 2023-11-30 15:27 av Cision

Kallelse till extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ)

Fluicell: Aktieägarna i Fluicell AB (publ), org.nr 556889-3282 (”Fluicell” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 januari 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler med adress Flöjelbergsgatan 8C i Mölndal.

Publicerad: 2023-11-30 15:16 av Cision

SEB Venture Capital har avyttrat sitt innehav i OssDsign

OssDsign AB: Uppsala, 30 november 2023. OssDsign AB (publ) meddelar idag att SEB Venture Capital har sålt hela sitt innehav om cirka 7,44 miljoner aktier, motsvarande cirka 7,6 % av aktierna, i OssDsign.

Publicerad: 2023-11-30 14:58 av Cision

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Kalmar

M2 Asset Management AB: PRESSMEDDELANDE 30 november 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Kalmar Sigillet 1 i Kalmar, där hyresgästen Nordic Nest AB hyr samtliga ytor. Det underliggande överenskomna fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 340 mkr. Köparen är Logistea AB och ...

Publicerad: 2023-11-30 14:00 av Cision

Visa fler resultat