NORDEA
VINST 1.075 MLN EUR VÄNTAS FÖR 9 MÅN - SME DIREKT (SME Direkt)

2002-10-18 10:28

RES RES RES RES 3 KV 9 MÅN 2002 2003 ===================================================== RÖRELSERESULTAT SNITT 381 1.075 1.532 1.836 LÄGST 350 1.044 1.409 1.671 HÖGST 402 1.096 1.682 1.993 MEDIAN 389 1.083 1.522 1.832 STD-AVVIKELSE 4% 2% 5% 5% ----------------------------------------------------- RÄNTENET: 931 2.756 3.694 PROVNET: 366 1.157 1.556 NET FIN TRANS: 57 199 279 KREDITFÖRL: 67 185 271 ======================================================= RAPPORTEN VÄNTAS DEN 22 OKTOBER CA KLOCKAN 10.30 ======================================================= Prognoserna avser miljoner euro. Samtliga prognoser och jämförelsesiffror avser den så kallande legala resultaträkningen. STOCKHOLM (Direkt) Nordeas rapport för det tredje kvartalet väntas liksom hos övriga banker vara präglad av det fortsatta börsfallet. De aktierelaterade provisionsintäkterna och kapitalförvaltningsintäkterna påverkas, och därtill kommer osäkerheten rörande bankernas livförsäkringsverksamheter. För Nordea väntas dock en lättnad under tredje kvartalet, på grund av att den sålda sakförsäkringsverksamheten försvinner. "Försäljningen av sakförsäkringsrörelsen hjälper dem och resultatet borde bli bättre än under andra kvartalet. Det blir intressant att se exakt hur stor effekten blir", säger Matti Ahokas, analytiker vid Danske Securities. För årets första nio månader väntas Nordea redovisa ett rörelseresultat på 1.075 miljoner euro. Det visar SME Direkts sammanställning av elva analytikers prognoser. Nordeas värdering har tryckts ned ännu längre än de svenska konkurrenternas då marknaden varit missnöjd med hastigheten i integrationen av koncernens beståndsdelar. I samband med förra rapporten uttalade Nordea målet att ha oförändrade kostnader 2002 jämfört med 2001, rensat för förvärv och försäljningar samt investeringar som berör bankens så kallade andra våg av integration. Lars G Nordström, som tog över VD-rodret strax efter den förra delårsrapporten, har nu flaggat för att integrationstakten ska ökas och att koncernen ska bli mer "fokuserad". Det antas innebära neddragningar av verksamheter som inte lever upp till förväntningarna. En ny enhet med ansvar för att öka integrationstakten har också inrättats. "Lars G Nordström kanske kan tillföra något även om han är en tillfällig lösning, han tycks vara en mer internt orienterad person än (tidigare VD:n) Thorleif Krarup", säger Lars Frick, analytiker vid JP Nordiska. Kostnadsnivån generellt kan hamna lägre under tredje kvartalet på grund av säsongseffekter. "Kostnaderna är ofta något lägre tredje kvartalet än det andra", säger Kim Bergoe, analytiker vid West LB Panmure. Oron kring livförsäkringsbolagens situation, där det utdragna börsraset påverkat konsolideringsnivåerna och lett till spekulationer om nödvändiga kapitaltillskott, påverkar samtliga banker i någon mån. Om bankerna måste skjuta till mer än väntat påverkar det intjäningen negativt eftersom det är placeringar som ger låg avkastning. "Om bankerna måste göra större tillskott än väntat ger det sämre intjäningspotential, även om jag tycker att det varit väl många domedagsprofetior", säger en analytiker. Börsnedgången har även påverkat bankernas pensionsstiftelser. Nordea tvingades förra kvartalet avsätta 152 miljoner euro för underskott i den svenska pensionsstiftelsen. Matti Ahokas räknar med att Nordea kan tvingas till nya avsättningar. "Jag tror de måste gå in med mer kapital i den svenska pensionsstiftelsen", säger han. Frågan är om detta görs nu eller om banken väntar till bokslutet med ytterligare avsättningar. Nio av analytikerna i SME Direkts sammanställning väntar sig att Nordea gjort ännu en avsättning under det tredje kvartalet, på i snitt 78 miljoner euro. Marknadens förtroende för sundheten i Nordeas kreditportfölj har sedan en tid varit lägre än för konkurrenternas. Under det gångna kvartalet har oro funnits gällande bankens exponering mot bland annat norsk fiskodlingsindustri. Analytikerna räknar dock inte med några större negativa överraskningar från Nordea i form av ökade kreditförluster, och detta kan visa sig bli ett lyft för Nordea och resten av sektorn. "Kreditförlusterna kommer man definitivt att titta på, därför att det är vad utländska aktörer tittar på. De undrar varför det ser så mycket bättre ut i Norden än på andra håll. Om bankerna kan leverera på den raden kommer det att vara en mycket positiv faktor", säger en analytiker. Även Nordea har sedan förra rapporten aviserat neddragningar inom investmentbankverksamheten. Hos Nordea berörs 100 personer inom Nordea Securities. För helåret 2002 räknar analytikerna med att Nordea kommer att redovisa ett rörelseresultat på 1.532 miljoner euro och för 2003 ligger prognosen på 1.836 miljoner euro. Siffran för 2002 är en nedjustering jämfört med prognosen inför sexmånadersrapporten, som var på 1.598 miljoner euro. Siffran för 2003 är även det en nedjustering då den förra prognosen var på 1.924 miljoner euro. DELTAGARE: ABG Sundal Collier, Alfred Berg, Carnegie, Danske Securities, Enskilda Securities, Handelsbanken Securities, JP Nordiska, Julius Baer, Nordea Securities, West LB Panmure and Öhman. David Djuphammar 08-736 56 75 Nyhetsbyrån Direkt Lotta Sjöberg 08-736 55 53 SME Direkt


Nordea Bank Abp - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -