SHB
RÖRELSERESULTAT 9 MÅN PÅ 7.850 MKR VÄNTAS - SME DIREKT (SME Direkt)

2002-10-18 06:44

3 KV 9 MÅN HELÅR HELÅR 2002 2002 2002 2003 ====================================================== RÖRELSERESULTAT SNITT 2.490 7.850 10.534 11.185 LÄGST 2.260 7.620 10.088 10.719 HÖGST 2.650 8.010 10.761 12.236 MEDIAN 2.503 7.863 10.612 10.924 STD-AVVIKELSE 4% 1% 2% 5% ------------------------------------------------------ RÄNTENET: 4.079 12.338 16.477 - PROVNET: 1.077 3.368 4.542 - NET FIN TRANS: 62 -181 -1 - KREDITFÖRL: 86 186 349 - ======================================================RAPPORTEN VÄNTAS DEN 22 OKTOBER, STRAX FÖRE KLOCKAN 12 ====================================================== Siffrorna avser miljoner kronor om inte annat anges. Samtliga prognoser och jämförelsesiffror avser den så kallade legala resultaträkningen. STOCKHOLM (Direkt) Det fortsatta börsfallet väntas på olika sätt prägla bankernas rapporter för tredje kvartalet. Aktierelaterade provisionsintäkter och intäkter från kapitalförvaltning påverkas negativt. Därtill kommer osäkerheten om bankernas livförsäkringsverksamheter, som seglat upp som en fråga i fokus. Bankaktier har på senare tid stundtals varit under hård press, inte bara beroende på problem i de svenska bankerna utan mycket på grund av oro för sektorn globalt. "Vi väntar oss inga negativa chocker i det här kvartalet, men föredrar ändå bankaktier från andra länder. Vad gäller kreditförlusterna väntar vi oss inga stora tecken på ökningar i Norden, även om vi tror att Sverige nästa år kommer att visa de största ökningarna procentuellt sett. Någon gång måste återvinningarna sina", säger Simon Maughan, analytiker vid Dresdner Kleinwort Wasserstein i London. Handelsbanken är tillsammans med Nordea först ut bland storbankerna med att redovisa resultatet för det tredje kvartalet. Banken väntas redovisa ett rörelseresultat på 7.850 miljoner kronor (8.556) för årets första nio månader. Det visar SME Direkts sammanställning av tio analytikers prognoser inför delårsrapporten. "Intäkterna är nyckeln, de är ett problem för alla bankerna. De är hänvisade till att skära i kostnaderna och att hoppas på att kreditförlusterna förblir låga, vilket jag också tror att de kommer att vara", säger Matti Ahokas, analytiker vid Danske Securities. Andra analytiker håller med om att kreditförlusterna förmodligen blir hanterbara även denna gång. "Det blir nog som vanligt, oro inför rapporterna och sedan visar det sig att det inte var så farligt", säger en analytiker, medan en annan analytiker påpekar: "Man blir positivt överraskad ända fram till den punkt där de faktiskt börjar stiga, för det tror jag att de kommer att göra. Frågan är när det sker". Den oro som uppstått kring livförsäkringsbolagens situation, där det utdragna börsraset påverkat konsolideringsnivåerna och lett till spekulationer om nödvändiga kapitaltillskott, berör samtliga banker i någon form. Livrörelserna är, med undantag för Handelsbanken Liv, inte konsoliderade i bankerna och deras svårigheter drabbar inte bankernas resultat direkt. Men om bankerna måste skjuta till mer än väntat påverkar det intjäningen negativt eftersom det är placeringar som ger låg avkastning. Störst potentiell påverkan har händelseförloppet på Handelsbanken, som redan har lånat ut en miljard kronor till SPP och dessutom ställt i utsikt att bevilja ytterligare förlagslån. För Handelsbanken Liv, som är konsoliderat i koncernen, fanns enligt den senaste rapporten inget behov av att förstärka kapitalbasen. "Livförsäkringsfrågan är intressant, kanske inte för kvartalet men som en strukturell fråga, och påverkar Handelsbanken mest", säger Matti Ahokas. En annan analytiker är orolig att livförsäkringsfrågan ska påverka bankernas kursutveckling mer än den kanske förtjänar att göra. "Situationen är inte ett problem för bankerna, de har kapital att skjuta till. Men det har blivit starka reaktioner på oro och rykten på senare tid", säger han. De provisionsintäkter som härrör från aktier väntas ha varit under fortsatt press i tredje kvartalet. Provisioner från exempelvis betalningar har hållit uppe provisionsintäkterna på senare tid, men även här kan det bli en nedgång på grund av säsongseffekter, tror en analytiker. Räntenettona, som burit upp bankernas intjäning på senare tid, väntas vara på ungefär samma nivåer som tidigare. "Jag väntar mig svaga provisionsnetton och stabila räntenetton. Ränteändringarna har inte varit så stora", säger en analytiker. Kim Bergoe, analytiker på West LB Panmure, tror dock att räntenettona kan bli nägot lägre än i andra kvartalet. "I förhållande till andra kvartalet, då räntorna steg lite, tror jag på en liten nedgång i räntenettona nu", säger han. Rapporter som kommit från banksektorn i USA strax innan den svenska rapportperioden har överraskat positivt. Till exempel ökade Citigroup sitt nettoresultat med 23 procent jämfört med motsvarande period i fjol. "Det visar att frågan om kreditförluster inte är något branschfenomen ännu, om än att vissa indikatorer kan peka mot ökade risker. Internationellt har förluster stigit markant men det har främst handlat om enstaka fall där man kört bort sig, i Latinamerika eller inom telekom", säger Lars Frick, analytiker vid JP Nordiska. Handelsbankens VD Lars O Grönstedt sade i september vid ett lunchföredrag att bankens verksamhet i England numera utgör en taktisk utmaning, eftersom den går så pass bra att banken måste vara försiktig för att inte bli fartblind. Han sade även att han inte utesluter ett eller flera förvärv i England. Banken har dessutom nyligen flaggat för att den är intresserad av att göra nya förvärv i Danmark, efter köpet av Midtbank i fjol. "Det är en intressant indikator på sentimentet i sektorn", säger Lars Frick. Under det gångna kvartalet har dock Handelsbanken, liksom de flesta aktörer i branschen, valt att göra besparingar inom investmentbankverksamheten. I Handelsbankens fall handlar det om en minskning av personalstyrkan inom Securities med cirka 50 personer. För helåret 2002 väntas rörelseresultatet uppgå till 10.534 miljoner kronor, vilket är en liten nedjustering jämfört med snittprognosen på 10.576 miljoner kronor inför sexmånadersrapporten. År 2003 räknar analytikerna med att bankens rörelseresultat ska öka till 11.185 miljoner kronor. Det innebär en marginell uppjustering jämfört med de 11.107 miljoner kronor som prognostiserades inför sexmånadersrapporten. DELTAGARE: ABG Sundal, Alfred Berg, Carnegie, Credit Suisse First Boston, Danske Securities, Enskilda, Julius Baer, Nordea Securities, West LB Panmure samt Öhman. David Djuphammar 08-736 56 75 Nyhetsbyrån Direkt Lotta Sjöberg 08-736 55 53 SME Direkt


Handelsbanken A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -