SEB
BRA MEN SVÅRTOLKAD RAPPORT - ANALYTIKER (Direkt)

2005-07-26 13:36
STOCKHOLM (Direkt) SEB:s delårsrapport slog analytikernas förväntningar rejält men resultatet är delvis svårt att tolka, säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt. Banken redovisade ett rörelseresultat på 3.007 miljoner kronor för årets andra kvartal analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 2.635 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning. "Det är kul att se att den positiva trenden håller i sig, men det starka resultatet är svårtolkat och det är lite svängigt med IFRS. Tradingen ser oerhört bra ut medan posten övriga intäkter är nära noll. Det är svårt att se vilka intäkter som hamnar var från kvartal till kvartal", säger en bankanalytiker. "Det är nog delvis därför aktien inte stiger mer", säger samme analytiker. SEB-aktien, som gått bra den senaste veckan, hade vid 13.30-tiden stigit 1 procent till 138:50 kronor. Nettot av finansiella transaktioner överraskade och tog ett skutt upp till 1.160 miljoner mot förväntat 602 miljoner (430). Men också provisionerna fortsatte att öka. "Det är ett mycket bra resultat, ett förbättrat marknadsläge gav förutom starka tradingintäkter också skjuts till både investmentbanking och kapitalförvaltning", säger Lars Frick, bankanalytiker vid Kaupthing. Provisionsnettot uppgick till 3.304 miljoner kronor (2.973). Analytikernas snittprognos var ett provisionsnetto på 3.034 miljoner. SEB Merchant Banking, med stora företag och investmentbanking, ökade sitt resultat till 1.347 miljoner kronor (1.094)för årets andra kvartal. Bankens kreditportfölj som växte till 1.296 miljarder från årsskiftets 1.134 miljarder kronor efter en stark tillväxt på den Nordiska och baltiska marknaden. Den nordiska tillväxten drevs framförallt från bankens storföretagskunder. Bankens kapitalförvaltning levererade 220 miljoner kronor (186). Under första halvåret har SEB genomfört flera nyrekryteringar och ett arbete har inletts för lyfta fram produkter med internationella försäljningsmöjligheter. Samtidigt fortsatte SEB:s försäkringsverksamhet att visa fram fötterna och bolaget ökade resultatet för det andra kvartalet till 242 miljoner kronor (99). "Det är imponerande att man lyckas öka försäljningen samtidigt som totala kostnaderna var lägre än förra kvartalet", säger en bankanalytiker. Vinstmarginalen på nya försäkringsavtal uppgick ackumulerat till 23,4 procent, jämfört med 19,5 procent för helåret 2004. Integrationskostnaderna för danska Codan pension uppgår till 42 miljoner för det första halvåret, vilket är lägre än tidigare beräknat. För helåret är bedömningen från SEB att de ska landa på 100 miljoner kronor totalt. Kostnaderna i koncernen fortsatte att öka med 7 procent till 10.331 miljoner kronor, jämfört med första halvåret i fjol. Enligt delårsrapporten utgörs 6 procent av förvärvs- och tilläggsinvesteringskostnader och ersättningar. Bonusen till följd av det förbättrade resultatet uppskattas till 200 miljoner kronor och är hänförlig framförallt till Enskilda Securities. Patricia Hedelius 08-736 56 69 Nyhetsbyrån Direkt

SEB A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -