MAVSHACK
FÖRESLÅR EMISSIONER AV TECKNINGSOPTIONER (Direkt)

2015-04-01 10:10

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen för Mavshack förslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för förvärv av immateriella rättigheter och tillgångar.

Förslaget innebär en emission av högst 5.652.174 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Mavshack till en teckningskurs om 3:96 kronor inom två år.

Teckningsoptionerna, som emitteras utan vederlag, får bara tecknas av Kevin Balhetchet och Ron Tan.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av förvärv av rättigheter enligt avtal.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till cirka 11 procent.

Styrelsen förslår dessutom att stämman fattar beslut om emission av högst 5 miljoner teckningsoptioner utan vederlag inom ramen för incitamentsprogram. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 9:00 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 maj 2015 till 31 december 2016.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till cirka 10 procent.

Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Det totala antalet ska motsvara högst 50 miljoner aktier.

Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt


Mavshack - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -