RB
BEHÖVER FX-RESERV PÅ MOTSVARANDE 535 MDR KR I BASSCENARIO (Direkt)

2017-05-24 10:25

STOCKHOLM (Direkt) Baserat på beräkningar i ett basscenario för en tänkbar kris kan det svenska banksystemets behov av likviditetstillförsel från Riksbankens valutareserv uppskattas till motsvarande 535 miljarder kronor över en tremånadersperiod.

Det skriver Riksbanken i en fördjupning i den finansiella stabilitetsrapport som publicerades på onsdagen.

"Som en jämförelse kan noteras att Riksbankens faktiska valutareserv uppgick till 470 miljarder kronor vid årsskiftet 2016/2017. Internationella valutafonden (IMF) har gjort liknande beräkningar och kommit fram till att Sveriges valutareserv inte bör vara mindre än i dag", skriver Riksbanken.

Banken tillägger att IMF, i sin senaste finansiella stabilitetsrapport, ger uttryck för en generellt stigande oro över att icke-amerikanska banker ökar sitt beroende av amerikanska dollar.

"I rapporten uppmanar IMF de länder som har begränsade valutareserver och dessutom saknar swapavtal med andra centralbanker, som Sverige, att överväga åtgärder för att förstärka motståndskraften", skriver Riksbanken.

Riksbanken skriver vidare att likviditetsbehovet ökar kraftigt, från 535 till 740 miljarder kronor, om det i ett stressat läge inte går att konvertera dollar eller euro till mindre valutor som norska och danska kronor.

"Om bankernas likviditetsbuffertar i de mindre valutorna varit större hade likviditetsbehovet i detta scenario varit mindre eftersom icke-konverterbarhet då inte varit ett stort problem. Detta är alltså ett exempel på hur en högre grad av självförsäkran minskar behovet av en stor valutareserv", skriver Riksbanken.

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -