SPEL
ÖPPET OM EU-SKATT PÅ DIGITALA TJÄNSTER SLÅR MOT SPEL (Direkt)

2017-09-13 15:01

BRYSSEL (Direkt) Det är en öppen fråga om EU:s initiativ att beskatta digitala tjänster kommer att omfatta svenska spelbolag på Malta.

På fredag-lördag träffas EU:s finansministrar i Tallinn för att bland annat diskutera hur man ska kunna beskatta lukrativa digitala tjänster då bolaget har en helt annan skattehemvist.

Utgångspunkten är frustrationen att inte kunna beskatta många, oftast amerikanska företag som gör jättevinster utan att ha någon fysisk närvaro i olika EU-länder. (Så kallat fast driftställe saknas.)

"Det är en öppen fråga om digitala speltjänster ska omfattas av lagstiftningen. Räckvidden på beskattningen har inte bestämts ännu", sade en EU-källa till Nyhetsbyrån Direkt.

Många svenska spelbolag, som Unibet och Betsson, bedriver sin verksamhet från Malta riktad mot kunder i Sverige och andra EU-länder. Totalt finns över 200 spelbolag registrerade på Malta, till stor del med inriktning mot nätspel i andra EU-länder.

I Tallinn ska finansministrarna försöka kläcka idéer om hur föråldrade skatteregler ska kunna uppdateras för den digitala ekonomin.

I nuläget uppstår ett lands rätt att beskatta bara när ett företag har en fysisk närvaro i det landet. Med digitala tjänster uppstår vinsterna på annat håll och kan då slippa beskattning helt eller till stor del.

EU:s ordförandeland Estland påpekar i underlaget för finansministrarnas diskussion att digitala tjänster inte har fångats av EU:s nya lagstiftning mot skatteundandragande och mot skatteflykt (BEPS, erosion av skattebasen på grund av att vinster flyttas).

Inte heller löser det liggande förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) problemet med digitala tjänster.

Inför diskussionen varnar kommissionen också för snabba lösningar, som att beskatta reklamintäkter på internet. Risken finns då för dubbelbeskattning och att intäkterna fluktuerar över tid då affärsmodeller snabbt förändras.

En möjighet, enligt Estland och EU-kommissionen, skulle vara att räkna med en "virtuell etablering" i ett land. Om ett företag har en betydande digital närvaro i ett land skulle det räcka för beskattning.

Detta skulle kunna bli ett tillägg till internationella skatteregler, som i övrigt skulle kunna vara intakta.

Inför ekofinmötet i Tallinn har även Frankrikes finansminister Bruno Le Maire lanserat ett annat grepp. Han har föreslagit en "utjämningsskatt" baserad på omsättningen i ett land, inte vinsten. Skatten skulle uppgå till 2-5 procent av omsättningen.

Bruno Le Maire har fått stöd av Tyskland, Italien och Spanien.

Prejudikat finns.

I fjol kom Storbritannien överens med Google att företaget ska betala skatt baserat på intäkterna från brittiska annonsörer.

I Tallinn ska finansministrarna ta ställning till om man själva vill försöka enas fram till sitt möte i december, eller om EU ska invänta OECD och en global lösning.

Alla skattebeslut kräver enhällighet bland EU-länderna. I princip har alltså Malta och alla andra länder vetorätt.

Det betyder oftast att beslut tar lång tid. Men de senaste åren har finansministrarna kunnat enas på kort tid om olika direktiv mot skatteflykt.

Bengt Ljung +32 22 30 74 56

http://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -