Indienfonder
Placera rekommenderar Danske Invest och Carnegie (Direkt)

2018-12-13 13:29

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En snabbt växande medelklass i ett land med en ung och välutbildad befolkning på 1,3 miljarder människor, ett svagare oljepris och en amerikansk räntepolitik som närmar sig neutral nivå, är faktorer som talar för den indiska börsen och fonder med exponering mot denna.

Placeras Pär Ståhl lyfter i en fondanalys fram Danske Invest India och Carnegie Indienfond som två intressanta fondval, för den som vill ta del av en långsiktig tillväxtpotential som enligt Ståhl är odiskutabel.

Den förstnämnda uppges ha fokus på kvalitetsbolag med tydliga affärsmodeller samt fästa vikt vid ägarstrukturen, synen på ägarfrågor och bolagsledningarnas historik av att leverera.

"Långsiktigheten är tydlig, omsättningshastigheten är mycket låg. Av fondens tio största innehav har åtta av dem varit med i fonden sedan 2010. Kotak Mahindra Bank köptes in precis efter sommaren 2014 och är senaste tillskottet bland de tio största innehaven", skriver Pär Ståhl.

Danske Invest India har inte den lägsta förvaltningsavgiften i kategorin, men Placera anser att den överavkastning förvaltarna visat det senaste året motiverar avgiften, och betecknar fonden som genuint aktivt förvaltad. Fonden har fyra Morningstarstjärnor.

Fokus för Carnegie Indienfond är att investera i undervärderade bolag med bra intjäningsförmåga och tydliga kassaflöden, stark balansräkning samt hög direktavkastning, skriver Pär Ståhl, som tillägger att tydliga investeringsteman utgörs av inhemsk konsumtion, fordonsindustri, banker och internet. Fundamental analys och företagsbesök med ledningsmöten uppges vara en central punkt i förvaltningen, där fondens handelsaktivitet benämns som högre än för Danske Invest India. Carnegie Indienfond har en dyrare förvaltningsavgift än snittet och tre Morningstarstjärnor, skriver Ståhl.

Placeraredaktionen menar att Indienfonder är ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj, och ger båda nämnda fonder en köprekommendation med en långsiktig investeringshorisont.

Avkastningsutveckling för de två fonderna samt världsindex MSCI World de tre senaste åren:

(Källa: Infront)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt


Danske Invest India A - I dag

{point.key}

Carnegie Indienfond A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -