Aptahem
Oslobörsen förbjuder dödsspiralfinansiering vid notering - bryter ej mot svenska börsregler (Finwire)

2019-01-15 15:40
Oslobörsen har stängt dörren för bolag som vill notera sig med hjälp av så kallad dödsspiralfinansiering. Detta på grund av uppläggets komplexa villkor och risken för betydande utspädning. Finansieringsformen bryter dock inte mot Spotlights eller NGM:s regler, och inga åtgärder väntar därför bolag som använder sig av upplägget i noterad miljö.

Finansieringsformen bygger på att långivaren erbjuder kontantutbetalningar i flera omgångar i utbyte mot skuldebrev, som vid valfritt tillfälle konverteras till nyemitterade aktier med kursrabatt. Innehavet säljs sedan ofta inom kort med kurspress till följd, vilket innebär att utspädningen blir än större när nästa omgång ska konverteras.

Oslo Börs satte under hösten stopp för en notering på marknadsplatsen Merkur Market på grund av att bolaget avsåg använda sig av finansieringsformen. Beslutet motiverades av en "potentiellt väldigt betydande utspädning och komplexa villkor", enligt ett skriftligt uttalande.

Kommunikationschefen Geir Harald Aase säger till Finwire att beslutet ska tolkas som en signal om att bolag med motsvarande finansieringsupplägg inte kommer att kunna noteras på några av Oslobörsens listor.

På svenska Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market, NGM, använder ett drygt tiotal av bolagen i dagsläget sig av finansieringsformen. Marknadsplatserna har till skillnad från Oslobörsen inte tagit någon formell ståndpunkt i frågan.

- Min personliga åsikt är att det här är en ganska problematisk finansieringsform för bolagens aktieägare, eftersom den går ut på att det konstant trycks nya aktier som säljs i marknaden, säger chefen för marknadsövervakningen på NGM, Markus Ramström, till Finwire.

- Den kan säkerligen vara en smidig finansieringslösning för bolagets ledning och styrelse, men för aktieägarna har det inte varit någon succé mig veterligen för nästan något bolag, tillägger han.

Finansieringsformen bryter dock inte mot några av NGM-börsens regler. Marknadsplatsen brukar emellertid avråda sina bolag från den typen av upplägg och har även sagt att de inte får använda termen "investering" om den.

- Det är ingen investering, de här firmorna investerar inte och håller långsiktigt på de här aktierna. De investerar inte på lång sikt, utan hjälper till att finansiera verksamheten, säger Markus Ramström.

NGM har alltså inte några specifika regler rörande finansieringsmodellen i samband med notering av bolag, men enligt marknadsövervakningschefen skulle upplägget utgöra "en väldigt stark diskussionspunkt i en listningsprocess".

- Det vore tveksamt om ett bolag skulle få noteras om det är beroende av den typen av finansiering. Däremot har man sett bolag som redan är noterade som redan skaffat den, och det finns ingen uttrycklig regel som förbjuder det.

Inte heller Spotlights regelverk hindrar finansieringsformen. Marknadsövervakningschefen Carl-Henrik Nordberg säger att upplägget är svårt att angripa utifrån riktlinjerna om god sed på aktiemarknaden. Vidare anses det kunna fylla en funktion om bolaget är i en finansiell kris och få andra alternativ står till buds.

- Vi har sett att det ofta blir ett stort säljtryck i de bolag som använder den här typen av finansieringslösningar. Det leder ofta till att kursen på sikt sjunker. Bolaget bör alltså ställa risken för långvariga kursnedgångar i relation till de eventuella fördelar som bolaget ser med upplägget, tillägger han.

Finwire rapporterade under gårdagen om Spotlight-noterade Cereno Scientific, som har backat nära 80 procent sedan finansieringsmodellen började användas. Andra bolag på samma lista som har ingått liknande avtal är Ecorub, Braincool, Camanio Care, Insplorion, Parans Solar Lightning, Redwood Pharma, Aptahem och Quickcool.

På NGM använder sig i dag Obducat och Eyeonid av finansieringsformen.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Aptahem - I dag

{point.key}

BrainCool - I dag

{point.key}

Cereno Scientific B - I dag

{point.key}

EcoRub B - I dag

{point.key}

Eyeon Group - I dag

{point.key}

Insplorion - I dag

{point.key}

Obducat B - I dag

{point.key}

Parans - I dag

{point.key}

Redwood Pharma - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -