Intrum
Intrum minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet, når ej målen för 2020 (Finwire)

2020-05-06 07:09
Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat och förlust på sista raden.

Omsättningen sjönk 11,2 procent till 3 333 miljoner kronor (3 752). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 985.

Justerad nettoomsättning ökade till 3 969 miljoner kronor (3 561).

Rörelseresultatet blev 459 miljoner kronor (1 347). Rörelsemarginalen var 13,8 procent (35,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 095 miljoner kronor (1 350), med en justerad rörelsemarginal på 32,9 procent (36,0).

Resultatet före skatt var -42 miljoner kronor (947).

Resultatet efter skatt blev -33 miljoner kronor (739), analytikerkonsensus 520.

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (5,63).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 267 miljoner kronor (1 352).

"Vår affärsplan för 2020 krävde ett felfritt exe­kverande och som tidigare kommunicerats ser vi, givet Covid­19s inverkan på vår affär, inte att det längre finns förutsättningar för att nå målen för 2020. Jag vill dock understryka att vi fortsatt har som målsättning att nå en skuldsättningskvot om 2,5­-3,5x och väntar oss att nå detta skuld­sättningsintervall vid utgången av 2022. Vi återkommer med ytterligare finansiella mål i samband med den kapitalmarknadsdag som vi planerar att hålla i höst", säger vd Mikael Ericson i en kommentar.

Han säger vidare:

"För Intrum handlar det framför allt om en fördröjning av inkassering och kassaflöden. De preliminära siffrorna för april pekar på stabila inkasseringsnivåer i vår portfölj jämfört med april föregående år. Trots att det finns ett flertal osäker hetsfaktorer i skrivande stund, ser vi att denna utveckling stödjer vår ambition om en sidledes resultatutveckling för det andra kvartalet".

I fjärde kvartalet räknar bolaget med en normaliserad aktivitetsnivå.

"Vi väntar oss att Sydeuropa gradvis öppnar upp domsto­larna från och med sommarmånaderna och vi ser därefter förutsättningar för en generellt sett mer positiv marknadsutveckling kombinerat med ett uppdämt behov hos våra kunder att accelerera portföljförsäljningar. Det tillåter oss att vara tillbaka vid en normaliserad aktivitets-­ och produkti­vitetsnivå igen i det fjärde kvartalet", säger Intrum-chefen.


[Tabell 1]

Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Intrum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -