LÖNEAVTAL
AVTAL KLART MELLAN KOMMUNAL OCH SKR (NY) (Direkt)

2020-11-03 10:22

(tillägg: från stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ett fyraårigt avtal har träffats mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona och Kommunal.

Avtalet följer normeringen från industrin.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin sade vid en pressträff att det landat i ett mycket bra avtal.

Hela avtalet löper på 41 månader till och med den 31 mars 2024, men lönedelen är på 29 månader och innebär löneökningar på totalt 5,4 procent.

Löneökningarna sker med 2 procent den 1 november i år, 2 procent den 1 april 2021 och 1,4 procent den 1 april 2022.

Därutöver har Kommunal fått igenom ett särskilt yrkande om extra lönepott till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Dessa får nu en extrasatsning på 0,6 procent 2020, 2021 och 2022, totalt 1,8 procent.

Dessutom kommer ett engångsbelopp på 5.500 kronor i år att utbetalas till samtliga arbetstagare på avtalsområdet.

"Jag är stolt över att vi i ett enda avtal lyckats driva igenom så stora förbättringar. Det handlar om riktiga löneökningar som syns i plånboken. Nu höjer vi statusen på några av Sveriges viktigaste och mest kvinnodominerade yrken", säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin i en kommentar.

Det sista avtalsåret finns ingen siffersatta löneökningar utan då ska de följa normeringen, och får de se hur mycket det landar i.

Tobias Baudin sade att de inte fått igenom retroaktiva löneökningar men att de fått igenom ett engångsbelopp som kan komma väl till pass inför jul.

Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, säger i en kommentar att välfärdens medarbetare har tagit stort ansvar och gjort betydande insatser under en mycket svår tid.

"Det är självklart för oss att medarbetarna ska belönas för sitt arbete under coronapandemin. Vi är därför överens om ett engångsbelopp på 5.500 kronor utöver den löneöversyn som gäller från den 1 november", säger han.

SKR konstaterar att ökad konkurrens om arbetskraften, en ansträngd ekonomisk situation och en åldrande befolkning som ökar behoven av välfärdstjänster gör att kompetensförsörjningen är en utmaning de kommande åren. Dessutom är utvecklingen av pandemin en stor osäkerhetsfaktor.

"Den långa avtalsperioden ger kommuner, regioner och kommunala företag ökad möjlighet till långsiktig planering och utveckling av välfärdens verksamheter. Det handlar bland annat om att rekrytera fler medarbetare, att befintlig personal får möjlighet till omställningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder, och att bli ännu bättre på att ta till vara digitaliseringens möjligheter", säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Avtalet gäller cirka 400.000 medarbetare inom vård, skola och omsorg och inkluderar bland annat undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -