INFRACOM
KÖPER SYSTECH FÖR MAXIMALT 35 MLN KR (Direkt)

2022-06-29 09:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-bolaget Infracom förvärvar Systech med verksamhet inom tjänsteområdet Arbetsplats.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 35 miljoner kronor varav drygt 16 miljoner kronor erläggs som kontant betalning och nästan 9 miljoner kronor genom en apportemission av 385.232 aktier i Infracom. Teckningskursen är fastställd till 22:48 kronor. Resterande del om 10 miljoner kronor erläggs kontant och är till hälften villkorade av budgetuppfyllnad för åren 2023 till 2025. Den andra hälften av denna del avser nyförsäljning av Infracoms befintliga tjänster under samma period.

Köpeskillingen motsvarar en RV/ebitda multipel om cirka 4,1 baserat på budget för 2023-2025. Förvärvet förväntas bidra till ett ökat resultat per aktie.

Säljarna har en lock-up på tecknade aktier över treårsperiod (1/3 per år) Aktierna ger en utspädning om 1,2 procent.

Systech omsatte cirka 54 miljoner kronor under verksamhetsåret 2021 med ett ebitda-resultat på cirka 10,1 miljoner kronor.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Infracom - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -