Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv ökade 1,4 procent i juli - ser nuvarande börsoptimism som övergående (Finwire)

2022-08-15 12:31

Fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg 1,4 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,9 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Peder Du Rietz.

Initialt skriver förvaltaren att de flesta börser med undantag för Kina gick starkt under juli. MSCI World steg till exempel med 7,6 procent samtidigt som Stockholmsbörsen var upp 8,5 procent.

Man skriver att fonden under månaden som gått gynnats av att hedga dollar- och euroexponeringen, även aktieportföljen bidrog under månaden till fondens utveckling såväl som långa statsobligationer, guld och yen/euro. I den negativa vågskålen fanns istället asiatisk high yield.

"Den amerikanska obligationsmarknaden har börjat prisa in en lågkonjunktur, men för att signalen ska vara 'hundraprocentig' måste avkastningskurvan fortsätta att vara inverterad under kommande månader – vilket vore ett rimligt utfall. En annan intressant observation är aktieuppgången hittills endast har drivits av multipelexpansion, inte någon upprevidering av bolagens vinstestimat. Detta är förvisso ganska normalt i början av en återhämtning, men i dagsläget har ju inte ens vinsterna börjat falla än. Det är helt enkelt för tidigt. Nuvarande börsoptimism är därmed sannolikt övergående och bör ses som ett tillfälle att dra ned på risktillgångar", avslutar förvaltaren.

Gällande tillgångsfördelningen i fonden var 49,5 procent av allokerat kapital investerat i aktier, 35,8 procent var investerat i obligationer och 2,3 procent i råvaror.

Andelen likvida medel steg till 4 procent.


Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv, % juli, 2022
Fond MM, förändring i procent 1,4
Index MM, förändring i procent 5,3
Fond i år, förändring i procent -7,1
Index i år, förändring i procent -4,9

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Aktie-Ansvar Saxxum Ak... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -