COALA LIFE
ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT 4 KV (Direkt)

2023-03-31 07:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Coala Life redovisar en nettoomsättning på 9,3 miljoner kronor (1,0) och ett ebitda-resultat om -42,9 miljoner kronor (-118) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelseresultatet förbättrades till -46,1 miljoner kronor (-121).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -32,0 miljoner kronor.

Coala Lifes huvudsakliga fokus är USA-marknaden. I februari 2022 lanserade bolaget sin satsning på Managed RPM i USA som fullservicetjänst för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Bolaget har sedan dess byggt upp sin organisation i USA, förvärvat det amerikanska bolaget Vitrics samt utökat RPM-tjänsten.

"Vi kan konstatera att vi genom ökad patientvolym har lyckats utveckla vår affär på den amerikanska marknaden. Nu ökar vi dessutom aktivt intäkterna per patient", kommenterar vd Dan Pitulia i rapporten.

I oktober 2022 började Coala Life månatligen rapportera siffror över antalet anslutna patienter och över intäkterna i USA, mätt som årsintäkter. För februari månad 2023 var dessa siffror 3.700 patienter och 4,6 miljoner dollar, jämfört med 3,7 miljoner dollar i januari 2023.

"Ökningen i patientintäkter i och med den utökade

tjänsten är således mycket god. Även i beaktande att vi behövt förstärka organisationen för att kunna leverera den utökade tjänsten ligger vi i dag väl i linje med vårt finansiella mål: att nå en omsättning om 250 miljoner kronor år 2024 med positivt rörelseresultat och bibehållen bruttomarginal på över 80 procent", skriver vd.

Under slutet av 2022 hade Coala Life höga kostnader av engångskaraktär för främst regulatoriska frågor men också för det expanderade erbjudandet i USA.

"Vi ser nu att under början av 2023 så sjunker kostnaderna tillbaka och minskar med 20 procent per såld krona från andra kvartalet 2023, i enlighet med målet som presenterades den 22 november 2022", skriver Dan Pitulia i bokslutsrapporten.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt


Coala-life Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -