SELECT IMMUNE
GÅR SAMMAN MED HAMLET PHARMA (Direkt)

2023-03-31 08:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolagen Selectimmune Pharma och Hamlet Pharma, båda noterade på Spotlight Stock Market, har beslutat att gå samman genom en fusion. Samtidigt meddelas att Hamlet Biopharma har ingått ett avtal med Linnane Pharma avseende förvärv av det bolag som äger rättigheter till ett projekt för behandling av tuberkulos.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fusionen kommer att genomföras genom att Hamlet Pharma absorberar Selectimmune. Som fusionsvederlag kommer aktieägare i Selectimmune att erhålla 0,8 nya aktier i Hamlet Pharma för varje aktie i Selectimmune för respektive aktieslag.

"Det långsiktiga målet för den företagsgrupp som består av Hamlet Pharma, Selectimmune och Linnane Pharma är att kommersialisera en bred portfölj av nydanande läkemedelsprojekt och att skapa en agil organisation där det kommersiella ledarskapet i Hamlet Biopharma, som är en fusion av Hamlet Pharma och Selectimmune, fokuserar på att etablera partnerskap, licenser eller sälja rättigheter, driva kliniska studier och att skydda patent och IP-rättigheter", skriver bolagen.

Hamlet Biopharma har finansiering säkerställd för minst tolv månader, uppges det.

"Det sammanslagna bolaget (Hamlet Biopharma) får en portfölj med totalt tio läkemedelsprojekt varav tre projekt i fas 2 där redan två av projekten har positiva resultat i kliniska studier", heter det.

Portföljen omfattar totalt elva patentfamiljer för cancer, infektioner och tuberkulos med fler än 60 patent.

"Hamlet Biopharma bygger nu en fokuserad kommersiell organisation med tillgång till teknologiplattform och forskare i universitetsmiljö samt ett stort nätverk av internationella specialister för läkemedelsutveckling och kliniska studier. Ett större noterat bolag blir mer kostnadseffektivt och rekrytering till både bolaget och nätverket underlättas", är budskapet.

I förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Hamlet Pharmas B-aktie under de senaste trettio handelsdagarna motsvarar fusionsvederlaget en premie om cirka 63 procent jämfört med den volymvägda snittkursen om 1:88 kronor för Selectimmunes B-aktie och cirka 36 procent jämfört med stängningskursen på 2:25 kronor dagen före offentliggörandet av fusionen.

Samgåendet förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagstämmor i de båda bolagen.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Hamlet Pharma B - I dag

{point.key}

SelectImmune Pharma - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -