MBRS Group
MBRS Group minskar rörelseförlusten i Q1 (Finwire)

2023-05-26 08:40

Fashiontech-bolaget MBRS Group redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen sjönk 62,3 procent till 52,0 miljoner kronor (138,0).

Rörelseresultatet blev -6,2 miljoner kronor (-26,6).

Resultatet efter skatt blev -6,2 miljoner kronor (-28,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,88).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,1 miljoner kronor (-4,5).

Likvida medel uppgick till 11,4 miljoner kronor (58,6).

"Året inleddes med ett utmanande läge på grund av den osäkra situationen i omvärlden och det faktum att vårt numera enda innehav Odd Molly Sverige befann sig i rekonstruktion. Det krävande landskapet till trots har utvecklingen för Odd Molly gått åt rätt håll", säger tillförordnade vd:n Andreas Andrén i rapporten.

Efter periodens utgång har MBRS meddelat att Odd Molly snart väntas utträda ur rekonstruktionen. Detta sedan Stockholms Tingsrätt har fastställt den rekonstruktionsplan med skulduppgörelse som Odd Molly erbjudit sina fordringsägare.


MBRS Group, Mkr Q1-2023 Q1-2022
Nettoomsättning 52,0 138,0
Rörelseresultat -6,2 -26,6
Nettoresultat -6,2 -28,2
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,88
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,1 -4,5
Likvida medel 11,4 58,6

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

MBRS Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -