Senzime
Senzime står fast vid sina mål och fokuserar på tillväxt (Finwire)

2023-06-02 13:39

Medicinteknikbolaget Senzime håller i eftermiddag med start klockan 14.00 en kapitalmarknadsuppdatering. Bolaget upprepar finansiella målen för 2025 och uppger följande:

* Senzime har som målsättning att bli global ledare inom patientövervakning för att hjälpa till att eliminera anestesi- och andningsrelaterade komplikationer. Det sker nu ett teknikskifte på marknaden som stödjer nya innovativa produkter.
* Försäljningen fortsätter att utvecklas mycket positivt och hittills i år fram till i maj har försäljningen tredubblats jämfört samma period föregående år. Drivkrafter är USA-marknaden och stöd av nya kliniska riktlinjer.
* Försäljningen drivs till stor del av engångssensorer och ökad nyttjandegrad av Tetragraph-systemet. Antal sålda engångssensorer uppskattas uppgå till närmare 40 000 under första halvåret 2023, en ökning från cirka 15 000 sålda sensorer under första halvåret 2022.
* Bolaget hade per den 31 maj 139 sjukhus som aktiva kunder, att jämföra med 111 vid slutet av 2022.
* Affärsmålsättningen är att nå en nyttjandegrad som överstiger fem Tetrasens per Tetragraph och vecka.

Senzime står fast vid de tidigare kommunicerade finansiella målsättningarna för 2025. Det innebär en beräknad nettoomsättning om 275 till 325 miljoner kronor år 2025, samt långsiktig ebitda-marginal som beräknas överstiga 40 procent. Senzime ska nå en marknadsandel på minst 10 procent i sina aktiva marknadssegment.

- Senzime är nu mitt inne i den tillväxtfas vi strategiskt och metodiskt har jobbat mot. Vi har stort fokus på USA-marknaden, en ledande och innovativ produktportfölj som stöds av nya kliniska riktlinjer och vi är väl positionerade för att fortsätta vår tillväxtresa och nå långsiktig hög lönsamhet, säger Philip Siberg, vd i Senzime.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Senzime - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -