TELEKOM
PTS ÅLÄGGER OPERATÖRER SLUTA MED ZERO RATING-TJÄNSTER (Direkt)

2023-06-08 14:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Operatörerna Telia, Telenor och Tele2 föreläggs av den svenska tillsynsmyndigheten PTS att senast den 31 oktober upphöra med så kallade zero rating-tjänster. Bakgrunden är ett antal avgöranden från EU-domstolen som har fastställt att zero rating inte är förenligt med EU:s regelverk.

Det framgår av information på Post- och telestyrelsens hemsida.

Enligt EU:s TSM-förordning ska all internettrafik behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Det kallas ofta för öppet internet.

Zero rating är en affärsmetod som innebär att en internetleverantör tillämpar en nolltaxa på hela eller en del av datatrafiken. Denna trafik avräknas därmed inte från den mängd data som ingår i abonnemangsavtalet.

Exempelvis har Telia på konsumentsidan tidigare haft zero rating för sociala medieplattformar som en tilläggstjänst. Bolaget har även inom företagssegmentet erbjudit fri surf inom Microsoft 365-appar under förutsättning att det finns surf på abonnemanget. Telia har argumenterat att stoppet av nolltaxan av olika skäl kan verkställas tidigast den 31 oktober 2023.

"Mot bakgrund av det Telia anfört om tidpunkten för upphörande, särskilt behovet av IT-utveckling och kommunikation med kunderna, anser PTS att det är skäligt att Telia senast den 31 oktober 2023 upphör med dessa zero-rating erbjudanden", skriver myndigheten.

För Tele2:s vidkommande finner PTS sammanfattningsvis att bolagets zero rating-erbjudanden inte är förenliga med EU-förordningen. Tele2 har velat ha på sig fram till den 30 november 2023 för att genomföra de nödvändiga förändringarna, men myndigheten anser att den föreslagna genomförandetiden framstår som väl tilltagen.

"Sammantaget får det anses skäligt att Tele2 senast den 31 oktober 2023 upphör med nämnda zero-rating erbjudanden", skriver PTS.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Telia Company - I dag

{point.key}

Tele2 B - I dag

{point.key}

Telenor - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -