RÄNTOR/VALUTOR
SEN RÄNTEUPPGÅNG, VISS SEK-ÅTERHÄMTNING (Direkt)

2023-09-19 16:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor steg något i eftermiddagens handel på tisdagen, efter svaga nedgångar tidigare på dagen. Euron handlades samtidigt något högre mot dollarn efter att ha tappat delar av en tidigare större förstärkning på eftermiddagen.

Marknadens fokus riktades fortsatt främst mot en lång rad räntebesked senare i veckan men tisdagens makrokalender erbjöd ändå viss distraktion, bland annat i form av euroområdets definitiva inflationsutfall för augusti.

HIKP-inflationen sjönk till 5,2 procent i augusti, från 5,3 procent i juli, vilket var 0,1 procentenhet lägre än vad som rapporterades preliminärt. Kärninflationstakten sjönk samtidigt från 5,5 till 5,3 procent, vilket var i linje med det preliminära utfallet.

Craig Erlam, senior marknadsanalytiker vid Oanda, noterade i ett kundbrev att den lilla nedrevideringen av HIKP-inflationen knappast påverkar en marknad som i det närmaste redan har dragit slutsatsen att inga fler räntehöjningar från ECB kommer att bli nödvändigt.

"Men, som med alla positiva data, det kan vara en liten lättnad att överraskningarna i statistiken äntligen rör sig i rätt riktning", skrev han.

En enkät från Reuters på tisdagen, bland 70 bedömare, visade att samtliga tror att ECB kommer att lämna styrräntan oförändrad under resten av året.

Det finns samtidigt ingen tydlig konsensus om när den första sänkningen kommer, men 41 av 70 ser ingen lättnad innan åtminstone juli, och medianen ligger på att räntan sänks med 75 punkter under andra halvåret 2024.

Eurostats rapport visade också att den svenska HIKP-inflationen sjönk till 4,5 procent i augusti, från 6,3 procent i juli. Det innebär att den svenska inflationen, enligt det EU-harmoniserade måttet, gick från att ligga över snittet för EU och euroområdet i juli till väl under snittet i augusti, något som möjligen flög under radarn när SCB rapporterade KPIF-utfallet för augusti i fredags.

OECD skruvade i en ny konjunkturprognos på tisdagen upp utsikterna för den globala BNP-tillväxten i år, men sänkte samtidigt prognosen för 2024.

Enligt OECD ökar global BNP nu med 3,0 procent i år och med 2,7 procent 2024. I föregående prognos, i juni, väntade +2,6 respektive +2,9 procent.

OECD konstaterade att efter en starkare start på året, i spåren på lägre energipriser och återöppningen i Kina, så har den globala tillväxten nu dämpats.

"Inverkan från stramare penningpolitik blir alltmer synlig, företagens och hushållens förtroende har sjunkit och återhämtningen i Kina har avtagit", skrev OECD i rapporten.

Enligt OECD ligger riskerna mot prognosen fortsatt på nedsidan.

"Osäkerheten om styrkan och snabbheten i den penningpolitiska överföringen och ihärdigheten i inflationen är den främsta oroskällan. De allvarliga effekterna av högre räntor kan visa sig starkare än väntat, och ett ökat inflationstryck skulle kräva mer policyåtstramning som kan göra sårbarheter mer framträdande", skrev OECD-ekonomerna.

Efter den rekordsvaga noteringar mot euron återhämtade sig den svenska kronan något strax efter svensk stängning på måndagen, en fortsatt mindre förstärkning på tisdagsförmiddagen raderades därefter ut på eftermiddagen. Vid svensk stängning noterades euron till 11:90, 8 öre lägre jämfört med ett dygn tidigare. Dollarn hade samtidigt backat 10 öre, till 11:13.

Svenska statsobligationsräntor steg 2-3 punkter på tisdagen, tioårsräntan upp 3 punkter, till 2,91 procent, medan motsvarande tyska ränta steg lika mycket, till 2,74 procent.

Inför torsdagens räntebesked från Riksbanken visar SEB:s återkommande enkät bland de stora aktörerna på den svenska marknaden att alla räknar med att styrräntan kommer att höjas med 25 punkter, till 4,00 procent.

Meningarna är mer delade om utsikterna för nästkommande räntemöte, i november, men en liten majoritet tror att styrräntan lämnas oförändrad då.

Åsikterna spretar än mer om ränteutsikterna under 2024; intervallet för ränteaktörernas prognoser om styrräntan i slutet av 2024 är så stort som 2,75-5,00 procent. Medianprognosen tyder dock på att styrräntan kommer att sänkas med 2*25 punkter under andra halvåret 2024, till 3,50 procent.

Amerikanska statspappersräntor sjönk något i den europeiska handeln men vände senare upp när USA-handeln tog över på eftermiddagen. Vid svensk stängning noterades tvåårsräntan till 5,10 procent medan tioårsräntan noterade 4,34 procent, upp 4 punkter respektive oförändrat jämfört med vid samma tid på måndagen.

Vissa bedömare kopplade eftermiddagens ränteuppgång till en rapport från Kanada som visade att KPI-inflationen steg till 4,0 procent i augusti, från 3,3 procent i juli, vilket var över väntade 3,8 procent, men uppåtrörelsen startade före den publiceringen. Kärninflationstakten i Kanada steg samtidigt från 3,2 till 3,3 procent.

USA-data på tisdagen visade samtidigt att takten i bostadsbyggandet sjönk 11,3 i augusti, till en årstakt på 1,283 miljoner (väntat 1,477). Antalet bygglov ökade däremot samtidigt 6,9 procent, till 1,543 miljoner, över väntade 1,443 miljoner.

Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -