Tellus Globala Investmentbolag
Tellus Globala Investmentbolag ökade 1,5 procent i augusti - starka bidrag från Novo Nordisk och Eli Lilly (Finwire)

2023-09-19 16:33

Fonden Tellus Globala Investmentbolag steg 1,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,4 procent och är därmed sämre än index som har ökat 20,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

Inledningsvis skriver förvaltarna att trenden med stigande långräntor och avmattning av den globala konjunkturen fortsatte även i augusti.

Majoriteten av bolagen i portföljen rapporterade över förväntan under månaden, med amerikanska teknikbolag som överraskade positivt.

Inköpschefsindexet i både USA och Europa låg under 50 för tillverkningsindustrin vid månadsskiftet, vilket signalerar svagare konjunkturutsikter. Samtidigt har den fallande inflationstakten minskat.

Två läkemedelsbolag, Novo Nordisk och Eli Lilly, har särskilt utmärkt sig med sina viktminskningspreparat, Wegovy och Mounjaro, som har visat lovande resultat i behandlingen av övervikt och andra hälsofrämjande egenskaper.

"Wegovy ser ut att bli en fantastisk blockbuster för Novo Nordisk som numera är Europas mest värdefulla bolag med ett marknadsvärde på 421 miljarder dollar", skriver förvaltarna.

Förvaltarna skriver avslutningsvis att trots den svagare konjunkturen kan den rådande perioden innebära effektiviseringar som kan leda till förbättrade marginaler när den globala ekonomin tar fart igen.

Under månaden ökade man innehaven i Amazon, Meta, Fortinet och Mercadolibre, medan man minskade i Maersk, Apple, Kinnevik och Palo Alto.

Största positiva kursrörelserna återfanns i Eli Lilly, Novo Nordisk och Mercadolibre som steg 24, 23 respektive 7 procent. Sämre gick det för JP Morgan och Nike som sjönk 6 procent vardera.

De största innehaven i fonden var Amazon, Microsoft och Apple 6,5, 5,9 respektive 5,9 procent vid månadsskiftet.

Geografiskt sett var den största exponeringen mot USA med 59,45 procent av portföljen, följt av Sverige och Frankrike med vikter om 11,49 respektive 6,13 procent.

Tellus Globala Investmentbolag, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent 1,5
Index MM, förändring i procent 1,3
Fond i år, förändring i procent 19,4
Index i år, förändring i procent 20,6

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Tellus Globala Investm... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -