Tellus Midas
Tellus Midas ökade 0,9 procent i augusti - tagit in Bioarctic och Evolution (Finwire)

2023-09-19 16:35

Fonden Tellus Midas steg 0,9 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 7,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

Inledningsvis skriver förvaltarna att trenden med stigande långräntor och avmattning av den globala konjunkturen fortsatte även i augusti.

Majoriteten av bolagen i portföljen rapporterade över förväntan under månaden, med amerikanska teknikbolag som överraskade positivt.

Inköpschefsindexet i både USA och Europa låg under 50 för tillverkningsindustrin vid månadsskiftet, vilket signalerar svagare konjunkturutsikter. Samtidigt har den fallande inflationstakten minskat.

Två läkemedelsbolag, Novo Nordisk och Eli Lilly, har särskilt utmärkt sig med sina viktminskningspreparat, Wegovy och Mounjaro. Dessa preparat har visat lovande resultat i behandlingen av övervikt och andra hälsofrämjande egenskaper.

"Wegovy ser ut att bli en fantastisk blockbuster för Novo Nordisk som numera är Europas mest värdefulla bolag med ett marknadsvärde på 421 miljarder dollar", skriver förvaltarna.

Under månaden tog fonden in två nya innehav, Bioarctic och Evolution. Minskade gjorde man istället i Maersk, Volvo, Unicredit och Kinnevik.

Största positiva kursrörelserna återfanns i Eli Lilly, Novo Nordisk och Mercadolibre som steg 24, 23 respektive 7 procent. Sämre gick det för HSBC, JP Morgan och Kinnevik som sjönk 8, 6 respektive 5 procent.

Förvaltarna ser fortsatt god potential i tekniksektorn, särskilt med nya affärsområden inom AI som växer fram. Genom att kombinera expansiva tillväxtbolag med den mer defensiva läkemedelssektorn och innehav i banker som tjänar på stigande räntor, ser de en bra balans i fonden.

De största innehaven i fonden var Banco Santander, Swedbank och Microsoft med 5,0, 4,6 respektive 4,5 procent vid månadsskiftet.

Geografiskt sett var den största exponeringen mot Sverige med 32 procent av portföljen, följt av USA och Danmark med vikter om 21 respektive 9 procent.

Tellus Midas, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent 0,9
Index MM, förändring i procent -2,8
Fond i år, förändring i procent 11,9
Index i år, förändring i procent 7,8

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Tellus Midas - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -