RÄNTOR/VALUTOR
INGEN KRONSKJUTS FRÅN RB, FED DRIVER UPP RÄNTOR (Direkt)

2023-09-21 10:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nettorörelserna i kronan var små efter Riksbankens besked på torsdagen, medan svenska räntor sjunkit något. Europaräntorna handlas högre medan dollarn fortsatt handlas starkare då Fed signalerat hög ränta under längre tid.

Riksbanken höjde som väntat räntan med 25 punkter till 4,00 procent. De noterar att räntehöjningarna och de fallande energipriserna har bidragit till att inflationen börjat sjunka, och utvecklingen går därmed åt rätt håll, men inflationstrycket i svensk ekonomi är fortfarande för högt.

"För att inflationen ska sjunka tillbaka och stabiliseras kring målet på 2 procent inom rimlig tid har direktionen därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare", skriver Riksbanken.

Den nya räntebanan toppar på 4,10 procent, mot 4,05 procent 4,05 procent i juniprognosen. Räntesänkning väntas från tredje kvartalet 2025 och räntebanan slutar på 3,69 procent tredje kvartalet 2026.

Riksbanken meddelade även att de beslutat att valutasäkra cirka en fjärdedel av valutareserven. Det görs genom att sälja 8 miljarder amerikanska dollar och 2 miljarder euro mot svenska kronor. Valutasäkringen inleds den 25 september 2023 och ska vara helt genomförd inom fyra till sex månader.

"Åtgärden syftar till att begränsa Riksbankens förluster om kronan stärks och har inte ett penningpolitiskt syfte", skriver Riksbanken, som flaggat för detta beslut i junimötet.

Svenska räntor har sjunkit något efter beskedet med den tvååriga statsobligationen 1 punkt ned till 3,58 procent, jämfört med svensk stängning på onsdagen är det ändå 2 punkter högre i linje med en internationell uppgång efter Fed.

Kronan såg en svajig utveckling och stärktes som mest 12 öre till 11:76 mot euron i spåren av beskedet om valutasäkring, men har sedan tappat och är netto 1 öre svagare mot dollarn på 11:17 och 2 öre svagare mot euron på 11:90.

Handelsbanken såg ett lätt duvaktigt budskap från Riksbanken och räntebanan var lite lägre än de antagit, men trots det håller de fast vid prognosen att Riksbanken höjer med 25 punkter i november, följt av en utdragen paus.

"Bara när det finns tillräckligt med bevis för att inflationen är nära inflationsmålet, och det ser ut som att den stannar där, så kommer Riksbanken gradvis att föra ned räntan igen. Vår bedömning är att detta sker i september 2024", skriver de.

Även Norges Bank höjde som väntat med 25 punkter till 4,25 procent, och skrev att räntan troligen kommer att höjas igen, mest sannolikt i december. Räntebanan indikerar nu en topp på 4,44 procent.

"Utfallet vid detta möte ligger nu tydligt på den hökaktiga sidan. Högre löneökningar och högre inflation under längre tid är skälen till den uppreviderade banan", skrev Nordea i en kommentar.

Den norska kronan har stärkts 4 öre till 11:48 mot euron. Schweizerfrancen tappade däremot rejält från 0:9570 till 0:9650 mot euron efter att centralbanken, SNB, lämnat styrräntan oförändrad på 1,75 procent, väntat var en höjning med 25 punkter.

SNB noterade att tidigare åtstramning motverkar det återstående inflationstrycket men utesluter inte möjligheten av att behöva höja igen.

USA-räntorna handlas fortsatt högre och dollarn starkare i spåren av de samlade beskeden från Federal Reserve på onsdagen. Den tvååriga statsobligationen handlas på 5,16 procent, 13 punkter upp från före Fed. Dollarn har stärkts från cirka 1:0740 till 1:0660 mot euron, och dollarindex är upp till 105,43.

Fed höll som väntat räntan oförändrad och Fed-chefen Jerome Powell sade vid en pressträff att med tanke på hur långt de har kommit är de nu i en position där de kan gå försiktigt fram när de utvärderar inkommande data. De är redo att agera igen vid behov.

"Vi är redo att höja räntan ytterligare om det blir lämpligt, och vi avser att hålla policyräntan på en restriktiv nivå till dess vi är övertygade om att inflationen rör sig neråt uthålligt mot vårt mål", sade han.

Goldman Sachs skrev i en kommentar att Feds ränteprognoser var lite mer hökaktigt än de väntat sig, där en majoritet på 12-7 ser en höjning till i år och medianen för sänkningen nästa år minskade till 50 punkter från tidigare 100 punkter.

De ser det inte som en stark signal om att de höjer i november, delvis då dessa prognoser kommer samtidigt som inflationsprognosen fortsatt ser för hög ut.

"Vi fortsätter att förvänta oss att bättre inflationsnyheter, framsteg i rebalanseringen på arbetsmarknaden och en sannolik tillväxtgrop fjärde kvartalet kommer övertyga FOMC att inte höja igen i år", skriver de.

Däremot tror de att mötet har höjt ribban för sänkningar nästa år, den första väntas nu inte komma andra kvartalet utan först fjärde kvartalet nästa år. Ledamöterna verkar backa från uppfattningen att den tidigare åtstramningen kommer tynga tillväxten nästa år, vilket innebär att inflationen måste falla mer än antagits för att få dem att sänka.

Medianprognosen för den långsiktiga räntan låg kvar på 2,5 procent men snittet steg till 2,76 procent, och Powell tog själv upp att den neutrala räntan kan ha stigit och att den kortsiktiga neutrala räntan kan vara högre än vad den långsiktiga i räntebanan (dot plot) visar.

"Ett ytterligare skifte mot den synen kan ytterligare försvaga argumenten för räntesänkningar nästa år", skriver de.

Marknaden ser nu en sannolikhet på cirka 68 procent att Fed lämnar oförändrat i november, ned från cirka 74 procent som högst strax före beskedet.

Brittiska räntor handlas högre medan pundet tappat inför Bank of Englands räntebesked klockan 13. Bedömare har tidigare lutat åt att det kommer en räntehöjning med 25 punkter till 5,50 procent, men efter onsdagens lägre KPI-utfall än väntat har osäkerheten ökat och det kan komma en paus nu.

Under eftermiddagen kommer även Philadelphia Fed index och nyanmälda arbetslösa från USA.

       torsdag kl 10.40 (onsdag kl 16.15)
      ===================================
USD/SEK  11:1614 (11:0505) EUR/USD  1:0655 (1:0719)
EUR/SEK  11:8929 (11:8477) USD/JPY  148:23 (147:67)
Ty obl 2   3,31   (3,26) Ty obl 10  2,74  (2,71)
US obl 2   5,16   (5,06) US obl 10  4,43  (4,32)
Sv obl 2   3,58   (3,56) Sv obl 10  2,89  (2,86)

Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -