Schroder ISF Frontier Markets Eq ökade 0,6 procent i augusti - utsikterna för den globala tillväxten något bättre (Finwire)

2023-09-21 10:10

Fonden Schroder ISF Frontier Markets Eq A SEK steg 0,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,4 procent. Under det gångna helåret steg fonden 16,5 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Rami Sidani och Tom Wilson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att Kazakstan steg med en tvåsiffrig takt under månaden och var en av få marknader som genererade positiv avkastning.

Fondens positiva relativa avkastning gentemot index berodde främst på fondens geografiska allokering. Övervikten mot Kazakstan, positionerna i Georgien och Förenade Arabemiraten och undervikten i Marocko bidrog positivt till den relativa utvecklingen medan positionen i Filippinerna påverkade den relativa utvecklingen negativt.

Vad gäller enskilda innehav, bidrog positionen i FPT Corp och övervikten i Nova Ljubljanska Banka till den relativa utvecklingen medan övervikten i Halyk Savings Bank tyngde till den relativa utvecklingen.

Vidare skriver förvaltarna att utsikterna för global tillväxt har förbättrats relativt sett de senaste månaderna, även om effekten av penningpolitisk åtstramning från stora centralbanker påverkar ekonomierna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Kaspi.KZ, Halyk Savings Bank och FTP Corp med vikter 7,0, 5,3 respektive 4,6 procent.

Gällande fondens geografiska allokering var Vietnam, Kazakstan och Förenade Arabemiraten de största marknaderna med exponeringar om 25,2, 13,1 respektive 9,5 procent.

Största sektorer var finans och fastigheter med vikterna 37,3 respektive 15,1 procent.


Schroder ISF Frontier Markets Eq A SEK, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent 0,6
Index MM, förändring i procent -1,6
Fond i år, förändring i procent 21,6
Index i år, förändring i procent 10,4
Fond helår, förändring i procent 16,5
Index helår, förändring i procent 1,1

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -