SEB Global Climate Opportunity D SEK
SEB Global Climate Opportunity Fund minskade 0,98 procent i augusti - övervikt i Topbuild och Wiwynn gav positiva bidrag (Finwire)

2023-09-21 12:11

Fonden SEB Global Climate Opportunity Fund minskade 0,98 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,79 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,21 procent och är därmed sämre än index som har ökat 21,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Tom Olsson och Mirella Zetoun.

Inledningsvis skriver förvaltarna att världens aktiemarknader och obligationsräntor steg generellt under sommarmånaderna.

På den geopolitiska fronten skapade kriget i Ukraina och ökade spänningar mellan USA och Kina en händelserik sommar.

Statistik från USA visade på högt konsumentförtroende och en vikande inflation. Marknadsförväntningarna skiftade mot ett mjuklandningsscenario vilket i kombination med ökade obligationsemissioner drev amerikanska räntor högre och pressade aktier nedåt mot slutet av sommaren.

Tjänste- och tillverkningsindustrin visade på svaghet i Europa med Tyskland i spetsen, där en tydligt minskad aktivitetsnivå framgick från statistiken, samtidigt som inflationstalen var fast på höga nivåer.

Kina presenterade svag ekonomisk statistik med deflationistiska tendenser och således tydliggjordes svagheten i återhämtningen. Centralbanken fortsatte sina räntesänkningar och lovade nya stimulanser för att stötta ekonomin och fastighetssektorn.

Undervikten mot dagligvaror bidrog positivt till fondens relativa avkastning under sommaren. Övervikt mot allmännyttiga bolag tyngde utvecklingen.

Bolag, till vilka marknaden har en positiv syn, gav positiva bidrag. Bolag med intäkter från sol- och vattenkraft påverkade utvecklingen negativt under sommarmånaderna.

På bolagsnivå var det övervikter i Topbuild och Wiwynn som gav de största positiva bidragen. Övervikt i First Solar och undervikt i Tesla påverkade negativt.

SEB Global Climate Opportunity Fund, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent -0,98
Index MM, förändring i procent 1,79
Fond i år, förändring i procent 14,21
Index i år, förändring i procent 21,65

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

SEB Global Climate Opp... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -