Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
SBB stärker likviditeten med 7,8 miljarder kronor - antar decentraliserad koncernstruktur (Finwire)

2023-09-25 06:37

Fastighetsbolaget SBB säljer 1,16 procent av aktierna i samriskbolaget Educo, som hyser utbildningsfastigheter, till andra delägaren Brookfield för cirka 242 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande där SBB också tillkännager en decentraliserad koncernstruktur.

Affären med Educo innebär att SBB övergår till att bli en minoritetsägare i bolaget, samt att Educo kommer att återbetala delar av koncerninterna lån från SBB vilket medför en likvid på cirka 7,8 miljarder kronor. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till Educo på cirka 5,5 miljarder kronor.

Likviden som SBB erhåller ska användas för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter att affären genomförts kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av Educo, vilket innebär att bolaget inte längre kommer vara ett dotterbolag och därmed inte konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Transaktionen, som är föremål för bland annat konkurrensgodkännanden, förväntas slutföras under oktober i år.

SBB aviserar också en decentraliserad koncernstruktur som innebär att man etablerar helägda och delägda affärsenheter. Bolaget kommer att etablera tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Man kommer att redovisa den nya koncernstrukturen från och med Q3-rapporten.

Enligt SBB kommer den nya koncernstrukturen att öka tillgången till bankfinansiering, möjliggöra anskaffning av eget kapital samt förbättra finansiell rapportering och transparens.

"SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet", säger vd Leiv Synnes.

Synnes kommenterar också Educo-affären till Dagens industri och säger att den möjliggör för Educo att få en bättre kreditrating på beståndet. Han säger också vilka fördelar den medför för SBB.

"Något som SBB har en utmaning i är att utbud och efterfrågan på banklån är på ett visst sätt. Om vi minskar beroendet av banklån i en del av verksamheten så får de andra delarna på sikt större möjlighet att ta upp banklån. Så det ger en högre likviditet och en stabilare finansieringsgrund för de övriga delarna i och med att man kan dra nytta av en stark portfölj och en stark partner för att nå kapitalmarknadsfinansiering på en del av beståndet", säger Synnes.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Samhällsbyggnadsbo. i... - I dag

{point.key}

Samhällsbyggnadsbo. i... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -