SBB
STÄRKER LIKVIDTET MED 8 MDR KR, DECENTRALISERAR KONCERN (Direkt)

2023-09-25 06:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SBB säljer 1,16 procent av SBB Educo till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. Educo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande på söndagskvällen.

SBB har även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som ska förstärka transparens och finansieringsmöjligheter.

"Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering", kommenterar Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Educo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till Educo om cirka 5,5 miljarder kronor.

"SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall", heter det.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i Educo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av Educo. Som en följd av avyttringen kommer Educo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och Educo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer Educo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Vad gäller decentraliseringsbeslutet är bakgrund att SBB:s styrelse den 29 maj påbörjade en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Från och med rapporten för tredje kvartalet kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

"SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet", kommenterar vd Leiv Synnes.

Den nya koncernstrukturen ska bland annat öka tillgången till bankfinansiering.

SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.

Vidare ska den nya strukturen förbättra finansiell rapportering och transparens.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt


Samhällsbyggnadsbo. i... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -