SENZIME
GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 117 MLN KR (Direkt)

2023-09-25 22:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Senzime har beslutat om en riktad nyemission av 18 miljoner aktier till teckningskursen 6:50 kronor. Bolaget tillförs 117 miljoner före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Likviden från nyemissionen ska främst användas för att fortsätta förstärka Senzimes kommersiella expansion kopplade till de nyligen publicerade europeiska och amerikanska riktlinjerna, säkerställa leverans i innovationsprojekt samt finansiera bolagets generella rörelsekapitalbehov mot bakgrund av förväntad tillväxt, heter det.

"Vi genomför nu ytterligare en effektiv riktad emission och välkomnar in fler långsiktiga institutionella investerare. Intresset i marknaden har varit mycket stort och Senzime är nu väl kapitaliserat och har rätt förutsättningar för att realisera den strategiska och finansiella planen", kommenterar Senzimes vd Philip Siberg.

Genom nyemissionen gör Segulah Medical Acceleration och Carnegie Fonder ett inträde i ägarlistan, samtidigt som befintliga ägare i form av Fredrik Rapp, Fjärde AP-fonden, Crafoordska stiftelsen, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur också deltar.

Nyemissionen är villkorad ett godkännande på en extra bolagsstämma, som planerad till den 19 oktober. Ägare som representerar 55 procent av aktierna och rösterna har åtagit sig att rösta för emissionsförslaget.

Teckningskursen på 6:50 kronor motsvarar en premie om 1,5 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade börskursen de senaste 20 dagarna. På måndagen stängde aktien på 7:28 kronor.

Förutsatt att nyemissionen godkänns blir den totala utspädningen cirka 15 procent.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Senzime - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -