SPP Generation 70-tal var oförändrad under augusti - räntedelen bidrog något positivt till resultatet (Finwire)

2023-09-25 08:55

Fonden SPP Generation 70-tal var oförändrad under augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,32 procent och är därmed bättre än index som har ökat 15,16 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Olav Chen.

Förvaltaren uppger initialt att fonden gynnades något av räntedelen medan aktiedelen bidrog aningen negativt till resultatet under augusti månad.

"Sammantaget slutade alltså både den relativa och den absoluta avkastningen på nästan noll under månaden."

Under augusti tappade Stockholmsbörsen 3,1 procent mätt med SBXCAP medan globala aktier rapporteras ha stigit med 1,7 procent samt att aktier i tillväxtregioner föll 2,2 procent.

Svenska statsobligationer föll 0,94 medan svenska penningmarknaden och bostadsobligationer steg 0,30 respektive 0,13 procent.

Vidare skriver Chen att förväntansbilden om en mjuklandning för den globala ekonomin löpande fått allt fler anhängare under sommaren.

"Någon tydlig definition ges sällan men en enkel regel kan vara “marginellt ökad eller förändrad/låg arbetslöshet” vid en mjuklandning. Om man tittar på de senaste tolv recessionerna i USA sedan andra världskriget så har arbetslösheten stigit i samband med samtliga av dessa. Vid de två-tre som anses vara mjuklandningar steg arbetslösheten betydligt mindre jämfört med de övriga."

I USA rapporterar förvaltaren att inflationen fallit från 9 procent till 3 procent och att kärninflationen håller sig fortsatt hög nära 5 procent, men Chen skriver att även denna tycks ha passerat toppnoteringen.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte har gjort några större förändringar i portföljen i början av innevarande månad och att fonden relativt jämförelseindex har omkring 2 procentenheter mer aktier.

Tillgångsfördelningen utgjordes till 90,5 procent av aktier, 7,3 procent av lång ränta samt till 2,1 procent av kort ränta.

Teknik, finans, samt industri var de sektorer med de störst allokering. Sektorerna stod för 20,2, 19,4 respektive 19,1 procent av det totala förvaltade kapitalet.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var fonden Storebrand Emerging Markets, Apple, Microsoft samt Atlas Copco. Innehaven stod för portföljvikter om 6,4, 3,3, 2,7 respektive 2,3 procent.

SPP Generation 70-tal, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent 0,00
Index MM, förändring i procent -0,03
Fond i år, förändring i procent 15,32
Index i år, förändring i procent 15,16

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -