Evli Europe B
Evli Europe minskade 4,93 procent i oktober - negativa bidrag från Wacker Chemie och Yara (Finwire)

2023-11-21 11:10

Fonden Evli Europe B minskade 4,93 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,57 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,57 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,60 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

Fonden missgynnades under månaden av aktieurvalen inom material, IT och hälsovård. Energisektorn bidrog positivt både gällande aktievalen och sektorövervikten.

Gällande den geografiska exponeringen kom de främsta negativa bidragen ifrån aktievalen i Frankrike, Danmark och Tyskland, medan aktievalen i Norge och Sverige bidrog positivt.

Valutaeffekterna var något negativa på grund av övervikten mot norska kronan.

På aktienivå kom de främsta negativa bidragen till relativavkastningen från Wacker Chemie, Yara och av att inte äga Novo Nordisk. De positiva bidragen kom från Aker BP, SSAB och Ipsos.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Equinor, Aker BP och TotalEnergies med portföljvikter om 3,41, 3,35 respektive 3,14 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot Frankrike, Storbritannien och Norge med 29,99, 22,76 respektive 10,71 procent av allokerat kapital.

Största sektorer var industri, material och energi med exponeringarna 24,50, 18,44 respektive 12,48 procent.

Evli Europe B, % oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent -4,93
Index MM, förändring i procent -3,57
Fond i år, förändring i procent 2,57
Index i år, förändring i procent 3,60

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”redaktion@finwire.org
© Copyright

Evli Europe B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -