Evli Global X B SEK
Evli Global X minskade 5,87 procent i oktober - negativa bidrag från Owens Corning och Atkore (Finwire)

2023-11-21 14:22

Fonden Evli Global X minskade 5,87 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,88 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,00 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,26 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Wilhelm Bruun och Marjaana Haataja.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den relativa utvecklingen främst missgynnades av aktieurval inom industri, IT och finans.

Geografiskt sett missgynnades fonden av positioner i USA och Frankrike.

På aktienivå kom de främsta negativa effekterna från investeringar i Owens Corning, Atkore och från att inte äga Microsoft. De positiva bidragen kom från Shutterstock, McKesson och från att inte äga Tesla.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Boise Cascade, Broadcom och McKesson med portföljvikter om 2,87, 2,43 respektive 2,37 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 48,09 procent av allokerat kapital. Därefter kom Frankrike och Japan med vikter om 15,79 respektive 12,34 procent.

Största sektorer var samtidigt informationsteknik, industri samt sällanköpsvaror med exponeringar om 24,38, 23,88 respektive 15,45 procent.


Evli Global X (B SEK), % oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent -5,87
Index MM, förändring i procent -2,88
Fond i år, förändring i procent 4,00
Index i år, förändring i procent 9,26

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”redaktion@finwire.org
© Copyright

Evli Global X B SEK - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -