Evli Green Corporate Bond ökade 0,38 procent i oktober - deltog i emissioner utgivna av NRC och SEB (Finwire)

2023-11-21 11:53

Fonden Evli Green Corporate Bond steg 0,38 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,32 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,73 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,24 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Juhamatti Pukka.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de långa räntorna i USA fortsatte att stiga i oktober, med stöd av den starka amerikanska ekonomin.

Tyska räntorna uppvisade viss volatilitet under månaden. De längre räntorna var dock i stort sett oförändrade från månad till månad, medan de kortare räntorna sjönk något.

Spreadarna ha ökat i både investment grade och high yield.

Vidare skriver förvaltaren att marknaderna till stor del prisat in att FED och ECB befinner sig i slutet på räntehöjningscykeln och förväntar sig sänkningar vid slutet av nästa år.

Gällande relativavkastningen gynnades fonden av aktievalen inom fastighet, transport och basindustrisektorn. Negativa bidrag kom från aktievalen i telekommunikation och tjänster.

Under månaden deltog man i två emissioner utgivna av NRC och SEB.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att kvartalsrapporterna för emittenterna i portföljen generellt har motsvarat förväntningarna men de övergripande resultaten från rapportsäsongen har varit varierande.

Även om resultaten har varit starkare än väntat i USA och i stort sett uppfyllt förväntningarna även i Europa, har företagen i flera fall reviderat ned sina prognoser för vinsttillväxten och förutser mer makroekonomisk motvind framöver.

Vid månadsskiftet var fondens tre största emittenter Engie, Tennet Holding och VR-Yhtymä med vikter om 3,55, 3,52 respektive 2,92 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fondens störst exponering mot Finland med 19,17 procent. Därefter kom Tyskland och Nederländerna med vikter om 18,92 respektive 10,98 procent.

Största sektorer var bank, allmännytta och fastigheter med exponeringar om 31,26, 23,06 respektive 12,08 procent.

Evli Green Corporate Bond, % oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent 0,38
Index MM, förändring i procent 0,32
Fond i år, förändring i procent 2,73
Index i år, förändring i procent 3,24

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -