HUSQVARNA
S&P SÄNKT KREDITBETYG TILL BBB-, STABILA UTSIKTER (Direkt)

2023-11-30 20:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kreditvärderingsinstitutet S&P har sänkt Husqvarnas kreditbetyg till BBB- med stabila utsikter från tidigare BBB. BBB- är det sista steget på investment grade-skalan och ytterligare en sänkning skulle således innebära skräpstatus.

Det framgår av S&P Global Ratings hemsida.

S&P förväntar sig att efterfrågan kommer att vara svagare under 2024, vilket innebär ett intäktstapp på 3–6 procent i grundscenariot. Som ett resultat av intäktstappet väntas det bli svårare att minska skuldsättningen än tidigare trott.

S&P förväntar sig att det egenberäknade måttet på Husqvarnas operativa kassaflöde i relation till skulderna kommer att vara 32 procent i år och 40 procent nästa år. Som lägst var relationen 15,8 procent under 2022 och som bäst var den 69,6 procent under pandemins stanna hemma-trend.

Skuldbantningen förväntas härstamma från en återhämtning i bolagets lönsamhet och en gradvis avbetalning av skulder som främst kommer från ett förbättrat operativt fritt kassaflöde. Det förbättrade kassaflödet förväntas i sin tur härstamma från frigörelse av rörelsekapital.

S&P estimerar att lönsamheten stabiliserar sig vid högre nivåer. Under 2022 var ebitda-marginalen 10,5 procent och för 2023 samt 2024 förväntar sig S&P 12,9 respektive 13,8 procent.

Den väldigt säsongsberoende verksamheten och bristen på en diversifierad slutmarknad representerar risker för Husqvarnas lönsamhet och kassaflöde, skriver S&P.

De stabila utsikterna reflekterar kreditvärderarens förväntningar om en gradvis förbättrad lönsamhet och att koncernledningen antar en balanserad tillväxt- och utdelningsstrategi för att hålla relationen mellan kassaflöde och skulder över 30 procent.

För att en höjning av kreditbetyget ska vara motiverat vill S&P se att relationen mellan kassaflödesmåttet och skulder överstiger 45 procent, att ledningens finansiella policy är proportionerlig med nyckeltal som stödjer ett högre kreditbetyg eller att Husqvarna lyckas omstöpa verksamheten till en med betydligt lägre volatilitet över en ekonomisk cykel.

En sänkning kan i stället komma om den organiska tillväxten sjunker väsentligt och tynger rörelsevinster samt kassagenerationen på grund av en förlängd svag makroekonomisk miljö. Stora kapitalåterföringar som tynger kassaflödena eller stora skuldfinansierade förvärv kan också motivera en kreditbetygssänkning.

Casper Sirén +46 8 5191 7926

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -