Första AP-fonden avkastade 9,1 procent under 2023 (Finwire)

2024-02-22 11:07

Första AP-fonden nådde en avkastning om 9,1 procent under 2023, vilket motsvarar ett resultat om 38,0 miljarder kronor.

Vid årsskiftet uppgick det förvaltade kapitalet till 454,4 miljarder kronor och under 2023 överförde Första AP-fonden 4,8 miljarder kronor till inkomstpensionssystemet.

I och med årets resultat överträffar man åter målet om 3,0 procents real avkastning under rullande tioårsperioder då den genomsnittliga reala avkastningen de senaste 10 åren varit 5,0 procent.

Positiva bidrag till resultatet under 2023 kom från noterade aktier och obligationer vilket vägde upp den negativa avkastningen från onoterade tillgångar i fastigheter, infrastruktur och riskkapitalfonder.

”Allokering mot högre aktievikt och längre duration lönade sig särskilt under årets sista månader, då också flertalet underliggande portföljer överträffade sina jämförelseindex. Under andra halvåret bedömde vi att den svenska kronan skulle kunna stärkas, och de positioner vi intog i form av utökad valutasäkring och optionsstrategier föll väl ut. Under året underviktades även vår allokering mot tillväxtmarknader utifrån vår bedömning om bättre avkastningsmöjligheter i utvecklade marknader”, kommenterade Första AP-fondens vd, Kristin Magnusson Bernard.

Nyckeltal 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
Utgående fondkapital, mdkr 454,4 421,2 465,8
Periodens resultat, mdkr 38,0 -39,9 80,7
Nettoflöden pensionssystemet, mdkr -4,8 -4,7 -7,5
Ingående fondkapital, mdkr 421,2 465,8 392,6
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % 0,06 0,05 0,05
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 0,00 0,01 0,02
Total Förvaltningskostnadsandel, % 0,06 0,06 0,07
Avkastning efter kostnader, % 9,1 -8,6 20,8
Real avkastning efter kostnader, % 4,7 -20,9 16,9
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, % 8,7 6,7 10,6
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % 7,9 8,1 10,3
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % 5,0 5,6 9,0
Portföljviktad koldioxidintensitet (tCO2e/mSEK) 5,9 7,1 8,2

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -