MAGLE CHEMOSWED
NÅDDE EJ ACCEPT I AMNIOTICS-BUD, FULLFÖLJER EJ BUD (Direkt)

2024-05-21 06:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Magle Chemoswed, ett så kallat CDMO-bolag inom life science, fullföljer inte det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägare i Amniotics.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var den 22 mars som Magle Chemoswed lade ett rekommenderat offentligt bud på Amniotics om 0:004 kronor kontant per aktie. Den 7 maj förlängde Magle acceptfristen fram till och med den 17 maj. Vid utgången av acceptfristen den 17 maj 2024 hade erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar cirka 63,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Amniotics. Erbjudandet är villkorat av en acceptansgrad på över 90 procent.

Magle har beslutat att inte frånfalla villkoret avseende en miniminivå av accepter i erbjudandet och därför kommer budet inte fullföljas.

Hans Henrik Lidgard, som innehar cirka 73,96 procent av aktierna och rösterna i Magle och därmed ska anses som närstående till Magle, har sedan den 7 maj förvärvat totalt 6.819.573 aktier i Amniotics i marknaden, vilket motsvarar cirka 0,25 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Amniotics. Aktierna förvärvades för 0:0038 kronor per aktie. Hans Henrik Lidgard innehar därmed cirka 0,29 procent av antalet aktier och röster i Amniotics.

Utöver Hans Henrik Lidgards nämnda aktieinnehav innehar varken Magle eller någon av dess närstående bolag eller andra närstående parter några aktier eller andra finansiella instrument i Amniotics som ger en finansiell exponering mot aktier i Amniotics vid tidpunkten för detta pressmeddelande, heter det.


Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Magle Chemoswed Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -