Swedbank Robur Climate Imp A
Swedbank Robur Climate Impact minskade 1,39 procent i april - negativa bidrag från samtliga områden (Finwire)

2024-05-21 16:10

Fonden Swedbank Robur Climate Impact minskade 1,39 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,68 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,47 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,95 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Johan Eriksson, David Stenlund och Linnea Zanetti.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att samtliga av fondens fyra teman, förnybar energi, gröna byggnader, energieffektivitet och övrig miljöteknik, utvecklades negativt under månaden.

Energieffektivitet var det tema som bidrog mest negativt, där bolag inom IT-optimering tyngde fondens avkastning allra mest.

"I botten finns IT-bolaget IBM, som tappat efter att ha rapporterat sämre försäljning än förväntat, något som överskuggade det annars positiva beskedet att bolaget köper upp mjukvaruföretaget Hashicorp."

Förnybar energi var det tema som efter energieffektivitet gick sämst under månaden. Där stod bolag verksamma inom solenergi för de mest negativa bidragen. Det amerikanska bolaget Gibraltar Industries var det bolag inom förnybar energi som bidrog sämst till fondens avkastning.

Förvaltarna nämner dock att det finns en del ljuspunkter, däribland det kinesiska bolaget Yadea, följt av de japanska bolagen Dowa och Meidensha, som var de bolag som stod för de starkaste positiva bidragen.

Fonden tog under månaden in ett nytt innehav i form av Novonesis, ett bolag som framställer enzymer som används till biobränsle.

De största innehaven var vid månadsskiftet Nvidia, Acuity Brands och Wiwynn, med portföljvikter om 3,24, 2,65 respektive 2,59 procent.

Fonden hade störst geografisk exponering mot USA, följt av Japan och Tyskland, med vikter om 41,81, 9,29 respektive 7,70 procent.

Störst sektorexponering hade fonden mot informationsteknologi med 27,72 procent, följt av industri och samhällsnyttiga varor och tjänster på 21,77 respektive 13,73 procent.

Swedbank Robur Climate Impact, % april, 2024
Fond MM, förändring i procent -1,39
Index MM, förändring i procent -0,68
Fond i år, förändring i procent 7,47
Index i år, förändring i procent 13,95

Alexander Fellbom
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Swedbank Robur Climate... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -